Alkusanat

Käsissäsi on kattava oppimateriaali ja harjoituspankki pistenuottien opiskeluun joko itsenäisesti tai ryhmässä. Tämän oppimateriaalin sisällöt opittuasi saavutat tason, jolla voit käyttää pistenuotteja oman musisointisi tukena nuotteja kirjoittaen ja lukien.

Tämä materiaali soveltuu käytettäväksi kaiken tasoisille muusikoille harrastajista ammattiopintoihin tähtääviin opiskelijoihin. Se soveltuu käytettäväksi myös näkövammaisia muusikoita opettaville näkeville opettajille.

Oppimistulosten kannalta tärkeintä on, että olet motivoitunut, ahkera ja että sinulla on hyvä pistekirjoituksen luku- ja kirjoitustaito. Näkevältä musiikin opettajalta pistekirjoituksen osaamista ei toki edellytetä. Pistekirjoituksen periaatteet esitellään tässä teoksessa siten, että sen logiikka on mahdollista oppia täysin. 

Tämä materiaali on varsin laaja. Sinun ei ole tarpeen opiskella kaikkea kannesta kanteen. Jos esimerkiksi olet kuoroharrastaja ja haluat oppia lukemaan yksiäänistä melodiaa, on täysin ok, että opiskelet vain siihen osaamiseen tähtäävät asiat, ja harjoittelet sitten niiden taitojen hyödyntämistä oman musisointisi tukena. Ennen opiskelun aloittamista onkin hyvä miettiä sitä, mihin tarkoitukseen haluat nuotteja itse käyttää. 

Aloittaessasi pistenuottien opiskelun sinulla ei tarvitse olla aiempia musiikin teorian opintoja suoritettuna. Tarvittavat teoria-asiat on sisällytetty tähän oppimateriaaliin. Mikäli teoriaopintoja ei ole juuri tehtynä, kannattaa tämän materiaalin kanssa samanaikaisesti syventää teoriaosaamista Pasi Heikkilän ja Veli-Matti Halkosalmen kirjoittamasta Tohtori Toonika -kirjasta. Tämän kirjan saa lainattua pistekirjoituksella Celia-kirjastosta. 

Lisäksi pistenuotteihin liittyvän tiedon syventämiseksi suosittelemme Riikka Hännisen kirjoittamaa Pistenuotit Pähkinänkuoressa -kirjaa. Kyseessä on käsikirja, jossa ei ole harjoituksia. Se toimii tiiviinä hakuteoksena, josta esim. unohtunut pistenuottimerkintä on helppo tarkistaa. Tämänkin kirjan saa lainattua pistekirjoituksella Celiasta.

Tämä opas ei sisällä kaikkea pistenuotteihin liittyvää tietoa. Jos olet pistenuottien jäljentäjä, on erittäin suositeltavaa tutustua huolella teoksen Uusi kansainvälinen pistenuottikirjoituksen käsikirja sisältöihin. Tämäkin kirja on lainattavissa Celiasta.

Viime vuosina saataville on tullut runsaasti käyttäjilleen ilmaisia internetsovelluksia, joiden avulla pistenuotteja voi valmistaa näkevien mustapainonuotista käytännöllisesti katsottuna veloituksetta. Tässä oppimateriaalissa esitellään käyttökelpoisimmaksi todetut ilmaispalvelut. Palvelut ovat englanninkielisiä, mutta niiden toiminnot ja käyttöliittymissä esiintyvät keskeiset termit on esitelty tässä suomen kielellä.

Länsimaiselle muusikolle nuottikirjoitus on vanhin ja monissa yhteyksissä käyttökelpoisimmaksi osoittautunut tapa lukea ja kirjoittaa musiikkia. Koulumaailmassa nuottikirjoitus on keskeisessä roolissa musiikin teorian ja säveltapailun oppimisessa. Siinä missä luku- ja kirjoitustaito on länsimaiselle ihmiselle portti sivistykseen ja opiskeluun, on nuottikirjoituksen lukeminen ja kirjoittaminen vastaavanlainen mahdollistaja musiikkimaailman oppien äärelle.

Louis Braillen vuonna 1829 valmistunut pistenuottijärjestelmä on ainut tapa, jolla mustavalkoiset näkevien nuotit voidaan siirtää pistekirjoituksen käyttäjälle sellaisenaan, sisällöllisesti mitään muuttamatta. Pistekirjoitusta käyttäville näkövammaisille pistenuottien oppiminen on siis aivan yhtä keskeinen asia, kuin näkeville oman nuottijärjestelmänsä oppiminen.

Kiitämme Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, jonka tuella tämä oppimateriaali on syntynyt. Oppimateriaalin on tuottanut Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry.

Toivotamme sinulle antoisia opiskeluhetkiä pistenuottien maailmassa!

Joose Ojala ja Riikka Hänninen