12. Trioli ja muita ryhmämerkkejä

Ryhmämerkki Merkin nimi
⠿⠆⠿ Trioli
⠿⠸⠆⠄⠿ Duoli
⠿⠸⠒⠄⠿ Trioli
⠿⠸⠲⠄⠿ Kvartoli
⠿⠸⠢⠄⠿ Kvintoli
⠿⠸⠖⠄⠿ Sekstoli

Ryhmämerkkejä käytetään, kun yhden nuotin aika-arvon sisälle halutaan enemmmän ”tavaraa” kuin sinne muuten mahtuisi. Esimerkiksi jos yhden neljäsosanuotin sisälle halutaan kolme kahdeksasosanuottia, se ei onnistu, jollei käytössä ole triolimerkkiä.

Esimerkki: 

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
 ⠰⠙⠙⠙⠹⠹⠹⠣⠅

Jos kyseessä olisi triolin sijasta kvintoli, nuotteja olisi silloin viisi kappaletta ja äskeinen esimerkki näyttäisi silloin tältä: 

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
 ⠸⠢⠄⠙⠙⠙⠙⠙⠹⠹⠹⠣⠅

Toisin sanoen käytössä oleva ryhmämerkki määrää sen, montaako ryhmämerkin jälkeen tulevaa nuottia se koskee. Jos kyseessä on trioli, se koskee seuraavaa kolmea nuottia. Jos kyseessä kvartoli, koskee se seuraavaa neljää nuottia ja niin edelleen. Äskeisen esimerkin nuotit olivat kahdeksasosia ja neljäsosia, mutta ryhmämerkeillä merkityt nuotit voivat olla mitä aika-arvoja hyvänsä.

Listassa ensimmäisenä olevaa triolimerkkiä käytetään yleisimmin. Kun nuottitekstissä on muitakin ryhmiä (kvintoleja, sekstoleja jne.) käytetään kolmen suunnikkaan triolimerkkiä. 

Kaikissa kolmen suunnikkaan ryhmämerkeissä keskimmäisen suunnikkaan pudotettu numero ilmaisee ryhmämerkin sisältävien nuottien lukumäärän. Esimerkiksi kolmen suunnikkaan triolimerkki [⠸⠒⠄] sisältää pudotetun kolmosnumeron. Se siis kertoo, että triolimerkin jälkeen tulevat kolme nuottia kuuluvat tähän ryhmään.

Tehtävä 35: Tunnista ryhmämerkit

Tunnista ryhmämerkit ja kirjoita, mikä merkki on kyseessä.

A. ⠆⠀⠸⠆⠄⠀⠀⠸⠖⠄

B. ⠸⠒⠄⠀⠸⠢⠄⠀⠸⠲⠄

C. ⠸⠖⠄⠀⠸⠆⠄⠀⠆

D. ⠸⠲⠄⠀⠸⠒⠄⠀⠸⠢⠄

Tehtävä 36: Täydennä ryhmämerkit

Seuraavissa melodioissa ei ole ryhmämerkkejä. Sen sijaan niiden tilalla on sanallinen ohje siitä, mikä ryhmämerkki kuhunkin kohtaan kuuluisi kirjoittaa. Korvaa ohje teksti tarvittavalla ryhmämerkillä. Ennen ohjetekstiä on kirjoitettu sanamerkki [⠜].

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠹⠜trioli⠄⠊⠓⠛⠫⠑⠓⠀⠹⠳⠝⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠫⠜trioli⠄⠓⠊⠓⠜trioli⠄⠛⠑⠚⠹⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠫⠜kvintoli⠄⠑⠋⠛⠊⠙⠜trioli⠄⠾⠙⠚⠿⠵⠹⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠜⠌⠇⠄⠀⠜kvartoli⠐⠫⠫⠫⠫⠀⠱⠜trioli⠐⠓⠛⠋⠛⠋⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠜⠌⠇⠄⠜trioli⠄⠐⠹⠹⠹⠙⠙⠀⠜duoli⠄⠝⠝⠀⠝⠄⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠄⠜trioli⠄⠐⠑⠛⠑⠜trioli⠄⠋⠓⠋⠪⠪⠣⠅