Merkkihakemisto

Pistemerkki Selitys

2. Pistenuottien muodostuminen

1/8 C
1/8 D
1/8 E
1/8 F
1/8 G
1/8 A
1/8 H
1/8 tauko
1/4 C
1/4 D
1/4 E
1/4 F
1/4 G
1/4 A
1/4 H
1/4 tauko
1/2 C
1/2 D
1/2 E
1/2 F
1/2 G
1/2 A
1/2 H
1/2 tauko
koko C / 1/16 C
koko D / 1/16 D
koko E / 1/16 E
koko F / 1/16 F
koko G / 1/16 G
koko A / 1/16 A
koko H / 1/16 H
kokotauko / 1/16 tauko
⠣⠅ päätösmerkki

5. Äänenkorkeuden merkitseminen

⠁⠈⠿ subkontraoktaavi
⠈⠿ kontraoktaavi
⠘⠿ suuri oktaavi
⠸⠿ pieni oktaavi
⠐⠿ yksiviivainen oktaavi
⠨⠿ kaksiviivainen oktaavi
⠰⠿ kolmiviivainen oktaavi
⠠⠿ neliviivainen oktaavi
⠄⠠⠿ viisiviivainen oktaavi

6. Muunnemerkit

⠩⠿ ylennys
⠣⠿ alennus
⠡⠿ palautus

8. Nuottiavaimet ja kosketinsoittimien käsimerkit

⠜⠌⠇ G-avain
⠜⠼⠇ F-avain
⠜⠬⠇ C-avain
⠨⠜ Oikea käsi
⠸⠜ Vasen käsi

9. Kertaus- ja rakennemerkit

⠣⠶ kertauksen alku
⠣⠆ kertauksen loppu
⠼⠂ 1. maali
⠼⠆ 2. maali
”segno”-merkki
⠬⠇ ”coda”-merkki
⠿⠶ osatahdin kertaus
⠿ ⠶ ⠿ koko tahdin kertaus

10. Sana- ja tempomerkinnät sekä nuottitekstin sisällä olevat esitysohjeet

sanamerkki
⠿⠸⠄⠿ Kokovarsi
⠿⠸⠅⠿ Puolivarsi
⠿⠸⠁⠿ Neljäsosavarsi
⠿⠸⠃⠿ Kahdeksasosavarsi
⠿⠸⠇⠿ 1/16-osavarsi
⠿⠸⠂⠿ 1/32-osavarsi

11. Kappaleen eri osien merkitseminen

⠣⠅⠄ kaksoisviiva

12. Trioli ja muita ryhmämerkkejä

⠆⠿ trioli
⠸⠆⠄⠿ duoli
⠸⠒⠄⠿ trioli
⠸⠲⠄⠿ kvartoli
⠸⠢⠄⠿ kvintoli
⠸⠖⠄⠿ sekstoli

13. Intervallit

⠿⠌ sekunti
⠿⠬ terssi
⠿⠼ kvartti
⠿⠔ kvintti
⠿⠴ seksti
⠿⠒ septimi
⠿⠤ oktaavi

15. Sointumerkit

C-duuri
⠽⠅ C-molli
⠽⠼⠙ Csus4
⠽⠼⠢⠢ C+5
⠽⠼⠶ Cdim7
⠽⠼⠋ C6
⠽⠅⠼⠋ Cm6
⠽⠼⠛ C7
⠽⠅⠼⠛ Cm7
⠽⠍⠼⠛ Cmaj7
⠽⠅⠼⠍⠛ Cmmaj7
⠽⠼⠊ C9
⠽⠼⠣⠊ C-9
⠽⠼⠁⠉ C13
⠽⠅⠼⠛⠼⠣⠑ Cm7(b5)
⠽⠌⠋ C/E
⠠⠤ sointutekstin etumerkki

16. Yhdysmerkki

⠣⠜ Koko tahdin yhdysmerkki
⠐⠂ Osatahdin yhdysmerkki
⠨⠅ Ositusmerkki, ”seinä”

17. Sidekaaret ja yhdyskaaret

⠿⠉⠿ lyhyt sidekaari
⠿⠉⠉⠀⠉⠿ pitkä sidekaari
⠿⠈⠉⠿ yhdyskaari
⠿⠨⠉⠿ sointuyhdyskaari
⠰⠃⠿⠘⠆ säekaari

20. Eri instrumentteihin liittyviä merkintöjä

Sormituksen merkitseminen

⠿⠁ 1. sormi
⠿⠃ 2. sormi
⠿⠇ 3. sormi
⠿⠂ 4. sormi
⠿⠅ 5. sormi
⠿⠉⠿ sormen vaihto
⠿⠡ vasemman käden peukalo

Pianon pedaali

⠿⠣⠒⠿ pedaali alas
⠿⠡⠒⠿ pedaali ylös

Harmonikka

⠠⠜⠿ standardibasson etumerkintä
⠈⠿ 1. rivi
⠘⠿ 2. rivi
⠸⠿ 3. rivi
⠐⠿ 4. rivi
⠨⠿ 5. rivi
⠰⠿ 6. rivi
⠜⠃⠎⠄⠄⠀⠜⠄ bassosoolon alku ja loppu

Materiaalin ulkopuolelta

Urkujen jalkiomerkit

⠘⠜ Urkujen jalkio
⠘⠜⠸⠜ Jalkio ja vasen käsi samalla viivalla
⠈⠜ Jalkio jää pois
⠿⠁ Vasemman jalan kärki
⠿⠃ Vasemman jalan kanta
⠿⠇ Oikean jalan kärki
⠿⠂ Oikean jalan kanta
⠿⠉⠿ Vaihto saman nuotin aikana

Kielimerkit

⠿⠩⠁⠿ 1. kieli
⠿⠩⠃⠿ 2. kieli
⠿⠩⠇⠿ 3. kieli
⠿⠩⠂⠿ 4. kieli
⠿⠩⠅⠿ 5. kieli
⠿⠩⠆⠿ 6. kieli
Asema- ja nauhamerkit
⠜⠜⠿ 1. asema/nauha
⠜⠌⠿ 2. asema/nauha
⠜⠬⠿ 3. asema/nauha
⠜⠼⠿ 4. asema/nauha
⠜⠔⠿ 5. asema/nauha
⠜⠴⠿ 6. asema/nauha
⠜⠒⠿ 7. asema/nauha
⠜⠤⠿ 8. asema/nauha
⠜⠤⠌⠿ 9. asema/nauha
⠜⠤⠬⠿ 10. asema/nauha

Muita kielisoitinmerkkejä

⠿⠈⠁⠿ Glissando
⠿⠸⠿ Kokobarré
⠿⠘⠿ Puolibarré
⠣⠃ Lyönti alas
⠣⠄ Lyönti ylös

Jousimerkit

⠣⠃ Vetojousi
⠣⠄ Työntöjousi

Puhaltimet

⠜⠂ Puolihengitys
⠿⠠⠌⠿ Täyshengitys
⠣⠃ Sordino
⠿⠅ Sordino pois

Staccato ja aksentti

⠦⠿ Staccato ⠨⠦⠿ Aksentti