3. Tahdit ja tahtiosoitus

Nuottikirjoituksessa nuotit jaetaan ryhmiin, jossa kussakin on sama määrä iskuja. Näitä ryhmiä kutsutaan tahdeiksi.

Sen, kuinka monta iskua tahdissa on, määrittää tahtiosoitus. Tahtiosoitus on nuotin alussa oleva merkintä, joka kertoo tahdin sisältämien iskujen määrän sekä iskualan. Esim. tahtiosoitus 4/4  [⠼⠙⠲] määrittelee, että tahtilajin iskut ovat neljäsosia ja että yhteen tahtiin mahtuu tasan neljä neljäsosanuottia. Iskualalla tarkoitetaan sitä, mikä on perussykkeen ilmentämiseen käytetty tyypillinen nuottiarvo kulloisessakin tahtilajissa. Esim. 4/4-tahtilajissa syke voidaan toki ajatella myös kahdeksasosapohjaisena tahtien näyttäessä periaatteessa aivan samalta. Tuolloin kuitenkin olisi syytä kirjoittaa tahtiosoitukseksi perussykettä paremmin ilmentävä 8/8. 

Nuotteja tahteihin kirjoitettaessa on aina huomioitava tahtiosoitus. Jos se on esim. 4/4 [⠼⠙⠲], tahtiin mahtuu vain neljän neljäsosan verran materiaalia, ei yhtään enempää tai vähempää. Tahtia ei voi koskaan jättää ”kesken”. Jos esim. kirjoitat 4/4-tahtilajissa tahdin, jossa on soivana äänenä ainoastaan puolinuotti, sinun on kirjoitettava perään puolinuotti tauko tahdin täyttämiseksi. Jos kirjoittaisit pelkän puolinuotin ilman taukoa, tahdin tahtiosoitus muuttuisi 2/4 ja se tarvitsisi uuden tahtiosoitusmerkinnän.

Yhteenlaskettaessa nuotit käyttäytyvät samoin kuin murtoluvut matemaattisessa ympäristössä. 4/4-tahtilaji siis täyttyy yhtä lailla neljästä neljäsosasta, kahdeksasta kahdeksasosasta, kuin kuudestatoista kuudestoistaosastakin.

Tahtien merkitseminen

Samassa tahdissa olevat nuotit kirjoitetaan kiinni toisiinsa. Tahdin vaihtuminen merkitään kirjoittamalla tahdin päätyttyä yksi tyhjä suunnikas ennen seuraavan tahdin alkua. 

Mustapainoksen käyttäjät kutsuvat tahdin vaihtumista ilmaisevaa väliä nimellä tahtiviiva. Nimitys tulee tavasta, jolla tahdin vaihtuminen visuaalisessa notaatiossa ilmaistaan. Pistekäyttäjän ei pidä tästä nimityksestä hämääntyä. Tahtiviiva tarkoittaa pistenuottikirjoituksessa sitä tyhjää suunnikasta, jolla ilmaistaan tahdin vaihtuminen.

Esimerkki: C-duuriasteikko 4/4-tahtilajissa

  ⠼⠙⠲
⠹⠱⠫⠻⠀⠳⠪⠺⠹⠣⠅

Tehtävä 18: Järjestä nuotit tahdeittain

Tässä tehtävässä on nuottiryppäitä, jotka sinun tulisi järjestää annetun tahtiosoituksen ja tahtimäärien mukaisiin tahteihin. Nuotit on kirjoitettu kiinni toisiinsa ilman tahtiviivoja. Järjestä nuoteista kulloisenkin tehtävänannon mukainen määrä tahteja niin, että tahdit ovat täysiä. Selkeyden vuoksi tehtävässä on käytetty pelkkiä C-nuotteja aika-arvojen ilmaisemiseen. 

Esimerkkitehtävä: 2 tahtia 4/4-tahtilajissa

⠹⠹⠹⠹⠹⠙⠙⠙⠙⠙⠙⠣⠅

Vastaus:

⠹⠹⠹⠹ ⠹⠙⠙⠙⠙⠙⠙⠣⠅

A. Kaksi tahtia 4/4-tahtilajissa:

⠝⠹⠹⠙⠙⠹⠙⠙⠹⠣⠅

B. Kaksi tahtia 3/4-tahtilajissa:

 ⠹⠝⠙⠙⠝⠣⠅

C. Kolme tahtia 4/4-tahtilajissa:

 ⠙⠙⠹⠝⠝⠙⠙⠹⠝⠹⠙⠙⠣⠅

D. Kaksi tahtia 4/4-tahtilajissa:

 ⠙⠙⠭⠙⠙⠙⠙⠙⠹⠹⠹⠹⠣⠅

E. Kolme tahtia 4/4-tahtilajissa:

 ⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠙⠙⠭⠭⠝⠹⠹⠹⠽⠽⠽⠽⠣⠅

Tahtiosoituksen merkitseminen

Tahtiosoitus merkitään nuotin ensimmäiselle sivulle heti otsikon ja tekijätietojen jälkeen. Se kirjoitetaan hieman sisennettynä omalle rivilleen. Tahtiosoitus kirjoitetaan murtolukuna kuten matematiikassa. Esim. 4/4-tahtiosoitus kirjoitetaan [⠼⠙⠲].

Perinteisen murtolukumerkinnän lisäksi 4/4-tahtilaji voidaan merkitä kahdella muullakin tavalla. Mustapainoksen C-kirjain [⠨⠉] tarkoittaa 4/4-tahtiosoitusta. Merkintä siis luetaan ja tulkitaan samalla tavalla, kuin ”normaali” murtolukuna merkitty 4/4-tahtiosoitus.

Alla breve [⠸⠉] tarkoittaa teknisesti ottaen 4/4-tahtiosoitusta. Yhteen alla breve-tahtiin mahtuu nuotteja aivan sama määrä, kuin perinteisellä 4/4-tahtiosoituksella merkittyyn tahtiin. Näin kirjoitetut tahdit luetaan kuitenkin siten, että syke ajatellaan etenevän puolinuoteittain. Kun siis 4/4-tahtilajissa ajatellaan syke kaikki neljäsosat huomioiden ”yy kaa koo nee”, alla breve-tahtilajissa lasketaan yhden tahdin aikana ainoastaan kahteen ”yy kaa” niin, että iskut ovat puolinuotin mittaisia.

Tehtävä 19: Kirjoita tahtiosoitukset

Kirjoita murtoluvuin seuraavat tahtiosoitukset:

A. Neljä neljäsosaa

B. Kolme neljäsosaa

C. Kuusi kahdeksasosaa

D. Kaksi neljäsosaa

E. Kaksi kahdeksasosaa

F. Kaksitoista kahdeksasosaa