Pistekirjoituksen muodostaminen

Pistekirjoituksen perusyksikkö on kuuden pisteen pistekirjoitussuunnikas [⠿]. Suorakaiteen muotoisessa suunnikkaassa on kuusi pistettä järjestetty kahteen vierekkäiseen kolmen pisteen pystyviivaan. Toisin sanoen suunnikkaassa on kaksi pistettä vierekkäin ja kolme pistettä päällekkäin.Pistekirjoitusmerkki muodostuu, kun varioidaan suunnikkaan sisällä olevien pisteiden määrää ja sijaintia. Tällä tavalla on mahdollista muodostaa 64 merkkiä.

Pistesuunnikkaan pisteiden numerojärjestys menee siten, että vasemmanpuolimmainen pystyviiva muodostaa ylhäältä alaspäin pisteet 1-3. Oikea pystyviiva muodostaa vastaavasti pisteet 4-6. Näin ollen piste 1 on suunnikkaan vasemmassa yläkulmassa ja piste kuusi oikeassa alakulmassa.