1. Yleistä pistenuoteista

Pistenuottikirjoitus eroaa näkevien mustapainonuoteista eniten siltä osin, ettei käytössä ole lainkaan nuottiviivastoa. Pistenuotit muodostetaan samalla tavalla kuin kirjaimetkin. Pistenuottikirjoitus pystyy ilmaisemaan kaikki samat asiat kuin näkevien nuottikirjoituskin. 

Visuaalinen notaatio on nimensä mukaisesti visuaalista ja perustuu asioiden hahmottamiseen kokonaisuutena. Pistenotaatio on enemmän älyllistä ja vaatii tietyiltä osin hyvin pikkutarkkaa asioiden ja käsitteiden hahmottamiskykyä sekä suurta tarkkaavaisuutta ja hyvää muistia. Koska aivan kaikki asiat ilmaistaan erilaisilla merkeillä, nuottiteksti sisältää ajoittain runsaastikin toisiaan muistuttavia merkkejä. Joissain tilanteissa jonkin merkintätavan merkitys pitää pystyä hahmottamaan siitä kontekstista, jossa se esiintyy. Näistä syistä on erityisen tärkeää, että opiskelussa edetään hyvin maltillisesti ja jo opittua runsaasti kerraten. Ei siis pidä pelästyä, jos aivan tutun kappaleen jäljennetty pistenuotti voi ensi alkuun näyttää aivan käsittämättömältä.

Koska nuottijärjestelmä käyttää olemassa olevia pistekirjoituksen merkkejä, monet nuottimerkit näyttävät samalta kuin kirjainmerkit, Esim. kahdeksasosanuotti C näyttää D-kirjaimelta. Vastaavia merkkiyhtäläisyyksiä on nuotti- ja tekstikirjoituksen välillä runsaasti. Varsinkin alussa kirjaimet ja nuotit voivat mennä helposti keskenään sekaisin kokeneeltakin pistelukijalta. Kun rutiinia karttuu nuottien lukemisessa, nuotti- ja kirjainmerkit menevät sekaisin yhä harvemmin. Sujuva pistekirjoituksen lukutaito on edellytys pistenuottien oppimiselle.

Pistenuottistandardia suunniteltaessa on otettu huomioon se, että pistenuottien käyttäjät kommunikoivat mustapainoksen käyttäjien kanssa. Tämä näkyy esim. siinä, että nuottiavaimet merkitään pistenuottikuvaan myös silloin, kun avain ei vaikuta nuottien lukemiseen mitenkään.