8. Nuottiavaimet ja kosketinsoittimien käsimerkit

Avainmerkki Merkin kuvaus
⠜⠌⠇ G-avain
⠜⠼⠇ F-avain
⠜⠬⠇ C-avain

Mustapainonuoteissa nuottiavain määrittelee nuottien lukusuunnan viivastolta. Pistenuoteissa nuottiavaimilla on merkitystä vain, kun luettava nuottiteksti on moniäänistä.  Yksiäänisessä tekstuurissa avaimella ei ole ymmärtämisen kannalta pistenuottien käyttäjälle merkitystä. Avainmerkit on kuitenkin jäljennetty pistenuotteihin myös tällaisissa tapauksissa. 

Avainmerkkiä käytetään ainoastaan sävellyksen alussa tai silloin kun avain vaihtuu. Avainmerkin jälkeen kirjoitetaan aina oktaavimerkki avainmerkkiä seuraavaan nuottiin. Jos avainmerkkiä seuraava nuotti sisältää pisteet 1, 2 tai 3, heti avainmerkin perään kirjoitetaan piste 3.

Pistenuottien käyttäjän on tärkeää olla avainmerkeistä tietoinen, kun hän valmistaa mustavalkoisia nuotteja näkeville lukijoille. Koska hän ei hyödy avainmerkin olemassaolosta yksiäänistä materiaalia kirjoittaessaan, virhe avaimen valinnassa voi tapahtua helposti. Esim. kontrabassolle kirjoitettaessa pistenuottien käyttäjä ei hyödy millään lailla F-avaimen merkinnästä. Kuitenkin jos hän kirjoittaa nuotin epähuomiossa G-avaimelle, se on näkevälle soittajalle käytännössä lukukelvoton. Mahdollisimman yhdenmukainen jäljentämiskäytäntö helpottaa huomattavasti sokean ja näkevän muusikon kommunikointia.

Kosketinsoittimien käsimerkit

Oikea käsi: ⠨⠜

Vasen käsi: ⠸⠜

Kosketinsoitinmusiikissa käytetään avainmerkkien sijasta käsimerkkejä. Nuottiavaimet esiintyvät ainoastaan teoksen alussa. Käsimerkit kertovat soittajalle, kummalla kädellä nuotit tulee soittaa. Käsimerkki kirjoitetaan aina nuottirivin alkuun.