6. Muunnemerkit

C-duuriasteikon säveliä kutsutaan juurisäveliksi. Ne löytyvät pianon valkoisilta koskettimilta. Jokainen juurisävel on mahdollista ylentää, alentaa tai palauttaa. Tähän tarkoitukseen nuottijärjestelmässä on käytössä muunnemerkit eli ylennys-, alennus- ja palautusmerkit:

MuunnemerkkiMerkin selitys
⠩⠿Ylennysmerkki
⠣⠿Alennusmerkki
⠡⠿Palautusmerkki

Muunnemerkki kirjoitetaan aina sen nuotin eteen, jota se koskee. Esim. ylennetty C eli Cis kirjoitetaan [⠩⠙]. Jos oktaavimerkki on tarpeen kirjoittaa muunnemerkin kanssa samaan nuottiin, muunnemerkki tulee kirjoittaa ennen oktaavimerkkiä. Esim. yksiviivainen neljäsosa Cis kirjoitetaan [⠩⠐⠙].

Ylennettyjen ja alennettujen sävelten nimeäminen

Ylennys tai alennus muuttaa sävelen nimeä. Ylennettyjen sävelten nimissä toistuu alkukirjaimen jälkeen tavu ”is”. Eli: C =Cis, D =Dis, F =Fis jne.

Alennettujen sävelten kohdalla logiikka on sama, mutta nyt käytetään tavua ”es”. Eli: C=Ces, D =Des, E =Es jne. Poikkeuksen muodostavat sävelet A =As ja H =B.

Pop/jazz-musiikin koulutus suosii Suomessa merkintätapaa, jossa H-sävel ilmoitetaan B:nä ja alennettu H BB:nä. B:tä ja BB:tä käytettäessä ylennetty B (eli ylennetty H) on nimeltään Bis ja alennettu B (eli alennettu H) on nimeltään Bes. Tässä oppaassa käytössä ovat sävelnimet H ja B. On suositeltavaa, että sävelnimistä keskusteltaessa aluksi varmistutaan siitä, että osapuolet käyttävät samoja sävelnimiä.

Tehtävä 28: Kirjoita oktaavi- ja muunnemerkkejä

Harjoitellaan sekä oktaavimerkkejä että muunnemerkkejä. Seuraavassa tehtävässä on sanallisesti kuvailtu eri oktaaveissa sijaitsevia nuotteja. Tehtävänäsi on kirjoittaa kuvaillut nuotit pistenuottimerkeillä. Ole tarkkana, kun mietit, tarvitaanko oktaavimerkkiä vai ei.

Esimerkki:

Pieni C, pieni H

Vastaus: ⠸⠝⠸⠞⠣⠅

A. Yksiviivainen E, yksiviivainen F

B. Suuri H, pieni E

C. Pieni Es, pieni A

D. Pieni Es, suuri A

E. Yksiviivainen Fis, yksiviivainen H

F. Yksiviivainen D, yksiviivainen H

G. Kaksiviivainen Cis, kaksiviivainen B

H. Yksiviivainen F, yksiviivainen A

I. Kontra G, suuri Cis

J. Subkontra A, subkontra C