2. Pistenuottien muodostaminen

Pistenuottien perusmerkit perustuvat C-duuriasteikon säveliin. C-duuriasteikko on se asteikko, joka syntyy, kun pianon valkoiset koskettimet soitetaan C:stä H:hon. Asteikon sävelet ovat nimeltään C D E F G A H.

Nuotit C–H muodostetaan pistenuottimerkkeinä aakkosten kirjaimista D-J. Kahdeksasosa-C-nuotti näyttää samalta kuin d-kirjain, D-nuotti näyttää samalta kuin E-kirjain jne. 

Kahdeksasosanuotit muodostetaan pisteillä 1, 2, 3 ja 4. Pisteiden 3 ja 6 lisääminen suunnikkaaseen tai niiden puuttuminen määrittävät nuotin aika-arvon seuraavasti:

 • Ei alapisteitä 3 ja 6 = kahdeksasosanuotti [⠙]
 • Alapiste 3 = puolinuotti [⠝]
 • Alapiste 6 = neljäsosanuotti [⠹]
 • Alapisteet 3 ja 6 = kokonuotti tai kuudestoistaosanuotti [⠽]

Kahdeksasosanuotti

Kahdeksasosanuotit muodostetaan käyttäen pisteitä 1, 2, 4 ja 5. Alapisteet 3 ja 6 eivät ole käytössä.

C-duuriasteikko kahdeksasosina

Nuottinimi C D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 1: Tunnista kahdeksasosanuotit

Tunnista kahdeksasosanuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin alle. Käytä apunasi yllä olevaa merkkitaulukkoa.

A. ⠙ ⠋ ⠚ ⠑ ⠊ ⠛

B. ⠋⠀⠑⠀⠙⠀⠊⠀⠑⠀⠛⠀⠙

C. ⠑⠀⠚⠀⠊⠀⠛⠀⠋⠀⠛⠀⠓⠀⠙

D. ⠋⠀⠙⠀⠚⠀⠛⠀⠓⠀⠊⠀⠑⠀⠓⠀⠊

E. ⠚⠀⠙⠀⠊⠀⠑⠀⠛ ⠋⠀⠙⠀⠋⠀⠚⠀⠑⠀⠛

Tehtävä 2: Kirjoita kahdeksasosanuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit kahdeksasosina:

A. C E F G H

B. D G A C F

C. A H G C F

D. E D F G H

E. G C A F D

Neljäsosanuotti

Neljäsosanuotti muodostuu, kun kahdeksasosanuotin pisteiden lisäksi samaan suunnikkaaseen lisätään piste 6. Esim. neljäsosa-C sisältää pisteet 1 4 5 6 [⠹]

C-duuriasteikko neljäsosina

NuottinimiC D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 3: Tunnista neljäsosanuotit

Tunnista neljäsosanuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin.

A. ⠹⠀⠺⠀⠫⠀⠻⠀⠳⠀

B. ⠱⠀⠻⠀⠪⠀⠹⠀⠳

C. ⠺⠀⠫⠀⠪⠀⠹⠀⠳

D. ⠻⠀⠫⠀⠪⠀⠺⠀⠱

E. ⠳⠀⠹⠀⠻⠀⠫⠀⠪

Tehtävä 4: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin. Tehtävässä on käytetty sekä neljäsosia että kahdeksasosia.

A. ⠹⠀⠋⠀⠪⠀⠱⠀⠳⠀⠚

B. ⠙⠀⠺⠀⠊⠀⠑⠀⠻⠀⠱⠀⠪

C. ⠫⠀⠚⠀⠳⠀⠪⠀⠱⠀⠻⠀⠛⠀⠋⠀⠺

D. ⠙⠀⠹⠀⠊⠀⠺⠀⠚⠀⠊⠀⠑⠀⠫

Tehtävä 5: Kirjoita neljäsosanuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit neljäsosina.

A. C F G H D

B. A F G D E

C. C E G A H

D. E D H F C

E. A F D C E

Puolinuotti

Puolinuotti muodostuu, kun kahdeksasosanuotin suunnikkaaseen lisätään piste 3. Esim.puolinuotti-C:n pisteet ovat (1 3 4 5 [⠝])

C-duuriasteikko puolinuotteina

Nuottinimi C D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 6: Kirjoita puolinuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä eli kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit puolinuotteina:

A. C E F G A

B. H G F E D

C. C H F E D

D. G F D H A

E. C E G F A

Tehtävä 7: Tunnista puolinuotit

Tunnista seuraavat puolinuotit ja kirjoita nuottinimet alapuolelle.

A. ⠝⠀⠕⠀⠟⠀⠗⠀⠕

B. ⠎⠀⠞⠀⠎⠀⠝⠀⠎⠀⠏

C. ⠏⠀⠝⠀⠞⠀⠎⠀⠕⠀⠏⠀⠝

D. ⠞⠀⠟⠀⠕⠀⠝⠀⠎⠀⠏⠀⠗⠀⠟

E. ⠕⠀⠎⠀⠏⠀⠞⠀⠟⠀⠏⠀⠝

Tehtävä 8: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin. Tehtävässä on kahdeksasosia, neljäsosia ja puolinuotteja.

A. ⠱⠀⠊⠀⠞⠀⠫⠀⠱⠀⠟

B. ⠎⠀⠞⠀⠟⠀⠫⠀⠳⠀⠹⠀⠟

C. ⠊⠀⠋⠀⠹⠀⠪⠀⠞⠀⠱⠀⠏

D. ⠹⠀⠋⠀⠕⠀⠚⠀⠹⠀⠗⠀⠻⠀⠏

E. ⠝⠀⠙⠀⠱⠀⠊⠀⠎⠀⠚⠀⠏⠀⠳

Kokonuotti

Kokonuotti muodostuu, kun kahdeksasosanuotin suunnikkaaseen lisätään molemmat alapisteet 3 ja 6. Esim. kokonuotti-C sisältää pisteet (1 3 4 5 6[⠽])

C-duuriasteikko kokonuotteina

Nuottinimi C D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 9: Kirjoita kokonuotit

Kirjoita seuraavat kirjaimin ilmaistut nuotit pistenuottimerkkeinä kokonuotteina.

A. C E F G H

B. D G A H C

C. A C D G F

D. H C F G E

E. D E H C A

Tehtävä 10: Tunnista kokonuotit

Tunnista seuraavat kokonuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin.

A. ⠿⠀⠷⠀⠽⠀⠮⠀⠵⠀⠾⠀⠷

B. ⠯⠀⠵⠀⠿⠀⠽⠀⠮⠀⠯⠀⠾⠀⠵

C. ⠷⠀⠮⠀⠵⠀⠽⠀⠯⠀⠿⠀⠯⠀⠷⠀⠯

D. ⠽⠀⠾⠀⠷⠀⠮⠀⠵⠀⠷⠀⠮⠀⠿

Tehtävä 11: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin. Tehtävässä esiintyy kaikkia tähän asti oppimiamme aika-arvoja eli kahdeksasosia, neljäsosia, puolinuotteja ja kokonuotteja.

A. ⠫⠀⠓⠀⠷⠀⠝⠀⠙

B. ⠮⠀⠑⠀⠏⠀⠋⠀⠟

C. ⠯⠀⠚⠀⠹⠀⠏⠀⠟

D. ⠕⠀⠺⠀⠳⠀⠪⠀⠱⠀

E. ⠹⠀⠙⠀⠝⠀⠵⠀⠟

F. ⠟⠀⠎⠀⠕⠀⠙⠀⠹

G. ⠫⠀⠺⠀⠝⠀⠊⠀⠑

H. ⠷⠀⠟⠀⠞⠀⠝⠀⠟

Tehtävä 12: Kirjoita nuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit nuottimerkkeinä. Tehtävä sisältää kaikkia tähän saakka oppimiamme aika-arvoja. Aika-arvot on tilan säästämiseksi lyhennetty seuraavasti:

 • C8 = kahdeksasosanuotti C
 • C4 = neljäsosanuotti C
 • Cp = puolinuotti C
 • Ck = kokonuotti C

A. Fk E4 Cp H8 D4

B. Hk A8 F4 Dp Ap

C. G4 G8 Dk A4 Cp

D. E8 Ap Fk Fp Dk

E. Ck Hk F8 Gk Dp

F. A8 D4 H8 Dk Ek

G. Dp Ak H4 C4 Ep

H. A4 Dp Hp Ck A8

Tauot

Tauot kirjoitetaan nuottitekstin joukkoon samalla tavalla kuin varsinaiset nuotitkin. Pistenuottikirjoituksen taukomerkit ovat seuraavat:

Taukomerkit

kokotaukopuolitaukoneljäsosataukokahdeksasosatauko

Tehtävä 13: Tunnista tauot

Tunnista taukomerkit ja kirjoita vastaukset alle kirjaimin.

A. ⠍⠀⠧⠀⠭

B. ⠥⠀⠍⠀⠧

C. ⠧⠀⠍⠀⠥

D. ⠭⠀⠍⠀⠧

Tehtävä 14: Tunnista nuotit ja tauot

Tunnista nuotit ja tauot. Tehtävässä on käytetty kaikkia tähän asti opittuja aika-arvoja ja taukoja:

A. ⠙⠀⠭⠀⠧⠀⠪⠀⠥

B. ⠧⠀⠑⠀⠊⠀⠭⠀⠺⠀⠫⠀⠍

C. ⠿⠀⠍⠀⠺⠀⠭⠀⠝⠀⠗⠀⠭

D. ⠕⠀⠧⠀⠎⠀⠱⠀⠻⠀⠓⠀⠍⠀⠋⠀⠧

E. ⠱⠀⠪⠀⠭⠀⠚⠀⠍⠀⠧⠀⠮⠀⠷

1/16-osanuotit ja pienemmät aika-arvot

Pienet aika-arvot merkitään niin, että jo oppimillemme aika-arvoille annetaan toinen merkitys silloin, kun niillä ilmaistaan pienempiä aika-arvoja. Merkkien puolesta ei ole tarpeen opetella mitään uutta. Pienet aika-arvot merkitään seuraavasti:

 • 1/16-osanuotti = kokonuotti
 • 1/32-osanuotti = puolinuotti
 • 1/64-osanuotti = neljäsosanuotti
 • 128-osanuotti = kahdeksasosanuotti

Tässä oppaassa pienimmät käsiteltävät aika-arvot ovat kuudestoistaosia. Jos epäilet, onko kyseessä kokonuotti vai kuudestoistaosanuotti, kannattaa katsoa tahtiosoitus. Esimerkiksi yhteen 4/4-tahtilajissa kirjoitettuun tahtiin kokonuotteja ei mene kuin yksi kappale, mutta kuudestoistaosia mahtuu siihen 16 kappaletta.

Pienten aika-arvojen merkitseminen

Tahtiosoituksesta sekä tahdin sisältämien nuottien lukumäärästä on yleensä pääteltävissä, ovatko nuotit kestoltaan tavanomaisia vai pieniä. Mikäli opiskelet pistenuotteja ensimmäistä kertaa, katso kohdat ”päätösmerkki” sekä ”Tahdit ja tahtiosoitus” ennen seuraavaan nuottiesimerkkiin tutustumista.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠹⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠣⠅

Koska tahdin ensimmäinen nuotti on neljäsosanuotti, tahtiin ei tietenkään voi mahtua yhtä saatika useampaa kokonuottia. Niinpä jäljemmät nuotit eivät voi olla mitään muita kuin kuudestoistaosia.

Jos nuotit ovat 32-osia tai 64-osia, väärinkäsityksen syntyminen on paljon todennäköisempää. Esim:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠝⠝⠝⠝⠝⠙⠹⠣⠅

Tahdin ensimmäinen nuotti on puolinuotti ja seuraavat neljä nuottia ovat 32-osia. Jotta nuotin lukija ei erheellisesti lukisi 32-osia puolinuotteina, tarvitaan erityinen pienten aika-arvojen etumerkintä [⠐⠣⠄].

Äskeinen esimerkki pienten aika-arvojen etumerkinnällä:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠝⠐⠣⠄⠝⠝⠝⠝⠙⠹⠣⠅

Taulukko: Aika-arvot ja tauot

Tästä taulukosta löydät kaikki tähän asti käsitellyt aika-arvot ja tauot.

Aika-arvoCDEFGAHTauko
Kahdeksasosa /124-osa
Neljäsosa /64-osa
Puolinuotti /32-osa
Kokonuotti /16-osa

Pisteellinen nuotti

Pisteellinen nuotti merkitään siten, että nuottimerkin perään kirjoitetaan välittömästi piste (3). Esimerkiksi pisteellinen 1/8-osa c kirjoitetaan [⠙⠄] 

Piste nuotin perässä tarkoittaa, että nuotin perään kirjoitettava piste pidentää sen kestoa puolella. Esim. pisteellinen puolinuotti-C [⠝⠄] on kestoltaan kolmen neljäsosanuotin mittainen. Tärkeää on huomioida, että nuotin kestoon tulee puolet lisää riippumatta siitä, mikä aika-arvo on kyseessä. Pisteellinen neljäsosa on kestoltaan neljäsosanuotti + kahdeksasosanuotti, pisteellinen kahdeksasosa on kestoltaan kahdeksasosanuotti + 1/16-osanuotti jne.

Tehtävä 15: Kirjoita auki pisteelliset nuotit

Kirjoita auki seuraavat pisteelliset nuotit. Tässä tehtävässä opit hahmottamaan pisteellisten aika-arvojen muodostumista. Esim. pisteellinen puolinuotti–C on aukikirjoitettuna puolinuotti-c +neljäsosa-C. Alla vielä äsken kuvailtu tilanne nuottiesimerkkinä.

Esimerkki: ⠝⠄ =⠝⠹

Kirjoita auki seuraavat pisteelliset aika-arvot yllä olevan esimerkin mukaisesti:

A. ⠽⠄ =

B. ⠳⠄ =

C. ⠚⠄ =

D. ⠿⠄ =

E. ⠹⠄ =

F. ⠎⠄ =

G. ⠪⠄ =

Tehtävä 16: Tunnista nuotit

Tunnista seuraavat nuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin. Tehtävässä on käytetty kaikkia tähän asti opittuja aika-arvoja sekä pisteellisiä nuotteja:

A. ⠊⠀⠽⠀⠱⠀⠞⠀⠊⠀⠯

B. ⠟⠀⠛⠀⠋⠀⠵⠀⠪⠀⠞

C. ⠙⠀⠪⠀⠚⠀⠮⠀⠷⠀⠿

D. ⠚⠀⠋⠀⠯⠀⠓⠀⠳⠀⠻⠀⠕⠀⠊

E. ⠙⠄⠀⠿⠀⠺⠄⠀⠑

F. ⠕⠀⠊⠄⠀⠋⠄⠀⠋⠄⠀⠓⠀⠫⠄

G. ⠹⠀⠾⠀⠿⠀⠛⠀⠫⠀⠊⠀⠵⠀⠞

Tehtävä 17: Kirjoita nuotit

Kirjoita seuraavat nuotit pistenuottimerkkeinä:

A. Pisteellinen kahdeksasosa F, neljäsosa C, kuudestoistaosa H, kokonuotti A

B. Puolinuotti E, kokonuotti D, neljäsosa G, kahdeksasosa F

C. Pisteellinen kuudestoistaosa H, pisteellinen kokonuotti D, kuudestoistaosanuotti B, puolinuotti C

D. Neljäsosa C, kahdeksasosa F, pisteellinen puolinuotti E, pisteellinen neljäsosa H

E. Pisteellinen puolinuotti F, kahdeksasosa G, neljäsosa D, neljäsosa A

F. Pisteellinen kuudestoistaosa F, neljäsosa C, kokonuotti A, neljäsosa D

G. Pisteellinen kahdeksasosa D, kokonuotti A, kuudestoistaosanuotti A, kahdeksasosa E

H. Pisteellinen kahdeksasosa F, neljäsosa G, kokonuotti C, neljäsosa E

I. Puolinuotti A, neljäsosa H, kuudestoistaosa E, kahdeksasosa D

Päätösmerkki

Päätösmerkki [⠣⠅] kirjoitetaan nuottitekstin päättymisen jälkeen välittömästi kiinni viimeiseen nuottiin. Visuaalinen nuottikirjoitus käyttää ns. kaksoisviivaa ilmaisemaan nuottitekstin päättymistä. Päätösmerkki on pistenuottikirjoituksen vastine kaksoisviivalle.