2. Pistenuottien muodostaminen

Pistenuottien perusmerkit perustuvat C-duuriasteikon säveliin. C-duuriasteikko on se asteikko, joka syntyy, kun pianon valkoiset koskettimet soitetaan C:stä H:hon. Asteikon sävelet ovat nimeltään C D E F G A H.

Nuotit C–H muodostetaan pistenuottimerkkeinä aakkosten kirjaimista D-J. Kahdeksasosa-C-nuotti näyttää samalta kuin d-kirjain, D-nuotti näyttää samalta kuin E-kirjain jne. 

Kahdeksasosanuotit muodostetaan pisteillä 1, 2, 3 ja 4. Pisteiden 3 ja 6 lisääminen suunnikkaaseen tai niiden puuttuminen määrittävät nuotin aika-arvon seuraavasti:

 • Ei alapisteitä 3 ja 6 = kahdeksasosanuotti [⠙]
 • Alapiste 3 = puolinuotti [⠝]
 • Alapiste 6 = neljäsosanuotti [⠹]
 • Alapisteet 3 ja 6 = kokonuotti tai kuudestoistaosanuotti [⠽]

Kahdeksasosanuotti

Kahdeksasosanuotit muodostetaan käyttäen pisteitä 1, 2, 4 ja 5. Alapisteet 3 ja 6 eivät ole käytössä.

C-duuriasteikko kahdeksasosina

Nuottinimi C D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 1: Tunnista kahdeksasosanuotit

Tunnista kahdeksasosanuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin alle. Käytä apunasi yllä olevaa merkkitaulukkoa.

A. ⠙ ⠋ ⠚ ⠑ ⠊ ⠛

B. ⠋⠀⠑⠀⠙⠀⠊⠀⠑⠀⠛⠀⠙

C. ⠑⠀⠚⠀⠊⠀⠛⠀⠋⠀⠛⠀⠓⠀⠙

D. ⠋⠀⠙⠀⠚⠀⠛⠀⠓⠀⠊⠀⠑⠀⠓⠀⠊

E. ⠚⠀⠙⠀⠊⠀⠑⠀⠛ ⠋⠀⠙⠀⠋⠀⠚⠀⠑⠀⠛

Tehtävä 2: Kirjoita kahdeksasosanuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit kahdeksasosina:

A. C E F G H

B. D G A C F

C. A H G C F

D. E D F G H

E. G C A F D

Neljäsosanuotti

Neljäsosanuotti muodostuu, kun kahdeksasosanuotin pisteiden lisäksi samaan suunnikkaaseen lisätään piste 6. Esim. neljäsosa-C sisältää pisteet 1 4 5 6 [⠹]

C-duuriasteikko neljäsosina

NuottinimiC D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 3: Tunnista neljäsosanuotit

Tunnista neljäsosanuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin.

A. ⠹⠀⠺⠀⠫⠀⠻⠀⠳⠀

B. ⠱⠀⠻⠀⠪⠀⠹⠀⠳

C. ⠺⠀⠫⠀⠪⠀⠹⠀⠳

D. ⠻⠀⠫⠀⠪⠀⠺⠀⠱

E. ⠳⠀⠹⠀⠻⠀⠫⠀⠪

Tehtävä 4: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin. Tehtävässä on käytetty sekä neljäsosia että kahdeksasosia.

A. ⠹⠀⠋⠀⠪⠀⠱⠀⠳⠀⠚

B. ⠙⠀⠺⠀⠊⠀⠑⠀⠻⠀⠱⠀⠪

C. ⠫⠀⠚⠀⠳⠀⠪⠀⠱⠀⠻⠀⠛⠀⠋⠀⠺

D. ⠙⠀⠹⠀⠊⠀⠺⠀⠚⠀⠊⠀⠑⠀⠫

Tehtävä 5: Kirjoita neljäsosanuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit neljäsosina.

A. C F G H D

B. A F G D E

C. C E G A H

D. E D H F C

E. A F D C E

Puolinuotti

Puolinuotti muodostuu, kun kahdeksasosanuotin suunnikkaaseen lisätään piste 3. Esim.puolinuotti-C:n pisteet ovat (1 3 4 5 [⠝])

C-duuriasteikko puolinuotteina

Nuottinimi C D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 6: Kirjoita puolinuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä eli kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit puolinuotteina:

A. C E F G A

B. H G F E D

C. C H F E D

D. G F D H A

E. C E G F A

Tehtävä 7: Tunnista puolinuotit

Tunnista seuraavat puolinuotit ja kirjoita nuottinimet alapuolelle.

A. ⠝⠀⠕⠀⠟⠀⠗⠀⠕

B. ⠎⠀⠞⠀⠎⠀⠝⠀⠎⠀⠏

C. ⠏⠀⠝⠀⠞⠀⠎⠀⠕⠀⠏⠀⠝

D. ⠞⠀⠟⠀⠕⠀⠝⠀⠎⠀⠏⠀⠗⠀⠟

E. ⠕⠀⠎⠀⠏⠀⠞⠀⠟⠀⠏⠀⠝

Tehtävä 8: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin. Tehtävässä on kahdeksasosia, neljäsosia ja puolinuotteja.

A. ⠱⠀⠊⠀⠞⠀⠫⠀⠱⠀⠟

B. ⠎⠀⠞⠀⠟⠀⠫⠀⠳⠀⠹⠀⠟

C. ⠊⠀⠋⠀⠹⠀⠪⠀⠞⠀⠱⠀⠏

D. ⠹⠀⠋⠀⠕⠀⠚⠀⠹⠀⠗⠀⠻⠀⠏

E. ⠝⠀⠙⠀⠱⠀⠊⠀⠎⠀⠚⠀⠏⠀⠳

Kokonuotti

Kokonuotti muodostuu, kun kahdeksasosanuotin suunnikkaaseen lisätään molemmat alapisteet 3 ja 6. Esim. kokonuotti-C sisältää pisteet (1 3 4 5 6[⠽])

C-duuriasteikko kokonuotteina

Nuottinimi C D E F G A H
Pistenuottimerkki

Tehtävä 9: Kirjoita kokonuotit

Kirjoita seuraavat kirjaimin ilmaistut nuotit pistenuottimerkkeinä kokonuotteina.

A. C E F G H

B. D G A H C

C. A C D G F

D. H C F G E

E. D E H C A

Tehtävä 10: Tunnista kokonuotit

Tunnista seuraavat kokonuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin.

A. ⠿⠀⠷⠀⠽⠀⠮⠀⠵⠀⠾⠀⠷

B. ⠯⠀⠵⠀⠿⠀⠽⠀⠮⠀⠯⠀⠾⠀⠵

C. ⠷⠀⠮⠀⠵⠀⠽⠀⠯⠀⠿⠀⠯⠀⠷⠀⠯

D. ⠽⠀⠾⠀⠷⠀⠮⠀⠵⠀⠷⠀⠮⠀⠿

Tehtävä 11: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin. Tehtävässä esiintyy kaikkia tähän asti oppimiamme aika-arvoja eli kahdeksasosia, neljäsosia, puolinuotteja ja kokonuotteja.

A. ⠫⠀⠓⠀⠷⠀⠝⠀⠙

B. ⠮⠀⠑⠀⠏⠀⠋⠀⠟

C. ⠯⠀⠚⠀⠹⠀⠏⠀⠟

D. ⠕⠀⠺⠀⠳⠀⠪⠀⠱⠀

E. ⠹⠀⠙⠀⠝⠀⠵⠀⠟

F. ⠟⠀⠎⠀⠕⠀⠙⠀⠹

G. ⠫⠀⠺⠀⠝⠀⠊⠀⠑

H. ⠷⠀⠟⠀⠞⠀⠝⠀⠟

Tehtävä 12: Kirjoita nuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit nuottimerkkeinä. Tehtävä sisältää kaikkia tähän saakka oppimiamme aika-arvoja. Aika-arvot on tilan säästämiseksi lyhennetty seuraavasti:

 • C8 = kahdeksasosanuotti C
 • C4 = neljäsosanuotti C
 • Cp = puolinuotti C
 • Ck = kokonuotti C

A. Fk E4 Cp H8 D4

B. Hk A8 F4 Dp Ap

C. G4 G8 Dk A4 Cp

D. E8 Ap Fk Fp Dk

E. Ck Hk F8 Gk Dp

F. A8 D4 H8 Dk Ek

G. Dp Ak H4 C4 Ep

H. A4 Dp Hp Ck A8

Tauot

Tauot kirjoitetaan nuottitekstin joukkoon samalla tavalla kuin varsinaiset nuotitkin. Pistenuottikirjoituksen taukomerkit ovat seuraavat:

Taukomerkit

kokotaukopuolitaukoneljäsosataukokahdeksasosatauko

Tehtävä 13: Tunnista tauot

Tunnista taukomerkit ja kirjoita vastaukset alle kirjaimin.

A. ⠍⠀⠧⠀⠭

B. ⠥⠀⠍⠀⠧

C. ⠧⠀⠍⠀⠥

D. ⠭⠀⠍⠀⠧

Tehtävä 14: Tunnista nuotit ja tauot

Tunnista nuotit ja tauot. Tehtävässä on käytetty kaikkia tähän asti opittuja aika-arvoja ja taukoja:

A. ⠙⠀⠭⠀⠧⠀⠪⠀⠥

B. ⠧⠀⠑⠀⠊⠀⠭⠀⠺⠀⠫⠀⠍

C. ⠿⠀⠍⠀⠺⠀⠭⠀⠝⠀⠗⠀⠭

D. ⠕⠀⠧⠀⠎⠀⠱⠀⠻⠀⠓⠀⠍⠀⠋⠀⠧

E. ⠱⠀⠪⠀⠭⠀⠚⠀⠍⠀⠧⠀⠮⠀⠷

1/16-osanuotit ja pienemmät aika-arvot

Pienet aika-arvot merkitään niin, että jo oppimillemme aika-arvoille annetaan toinen merkitys silloin, kun niillä ilmaistaan pienempiä aika-arvoja. Merkkien puolesta ei ole tarpeen opetella mitään uutta. Pienet aika-arvot merkitään seuraavasti:

 • 1/16-osanuotti = kokonuotti
 • 1/32-osanuotti = puolinuotti
 • 1/64-osanuotti = neljäsosanuotti
 • 128-osanuotti = kahdeksasosanuotti

Tässä oppaassa pienimmät käsiteltävät aika-arvot ovat kuudestoistaosia. Jos epäilet, onko kyseessä kokonuotti vai kuudestoistaosanuotti, kannattaa katsoa tahtiosoitus. Esimerkiksi yhteen 4/4-tahtilajissa kirjoitettuun tahtiin kokonuotteja ei mene kuin yksi kappale, mutta kuudestoistaosia mahtuu siihen 16 kappaletta.

Pienten aika-arvojen merkitseminen

Tahtiosoituksesta sekä tahdin sisältämien nuottien lukumäärästä on yleensä pääteltävissä, ovatko nuotit kestoltaan tavanomaisia vai pieniä. Esim:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠹⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠣⠅

Koska tahdin ensimmäinen nuotti on neljäsosanuotti, tahtiin ei tietenkään voi mahtua yhtä saatika useampaa kokonuottia. Niinpä jäljemmät nuotit eivät voi olla mitään muita kuin kuudestoistaosia.

Jos nuotit ovat 32-osia tai 64-osia, väärinkäsityksen syntyminen on paljon todennäköisempää. Esim:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠝⠝⠝⠝⠝⠙⠹⠣⠅

Tahdin ensimmäinen nuotti on puolinuotti ja seuraavat neljä nuottia ovat 32-osia. Jotta nuotin lukija ei erheellisesti lukisi 32-osia puolinuotteina, tarvitaan erityinen pienten aika-arvojen etumerkintä [⠐⠣⠄].

Äskeinen esimerkki pienten aika-arvojen etumerkinnällä:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠝⠐⠣⠄⠝⠝⠝⠝⠙⠹⠣⠅

Taulukko: Aika-arvot ja tauot

Tästä taulukosta löydät kaikki tähän asti käsitellyt aika-arvot ja tauot.

Aika-arvoCDEFGAHTauko
Kahdeksasosa /124-osa
Neljäsosa /64-osa
Puolinuotti /32-osa
Kokonuotti /16-osa

Pisteellinen nuotti

Pisteellinen nuotti merkitään siten, että nuottimerkin perään kirjoitetaan välittömästi piste (3). Esimerkiksi pisteellinen 1/8-osa c kirjoitetaan [⠙⠄] 

Piste nuotin perässä tarkoittaa, että nuotin perään kirjoitettava piste pidentää sen kestoa puolella. Esim. pisteellinen puolinuotti-C [⠝⠄] on kestoltaan kolmen neljäsosanuotin mittainen. Tärkeää on huomioida, että nuotin kestoon tulee puolet lisää riippumatta siitä, mikä aika-arvo on kyseessä. Pisteellinen neljäsosa on kestoltaan neljäsosanuotti + kahdeksasosanuotti, pisteellinen kahdeksasosa on kestoltaan kahdeksasosanuotti + 1/16-osanuotti jne.

Tehtävä 15: Kirjoita auki pisteelliset nuotit

Kirjoita auki seuraavat pisteelliset nuotit. Tässä tehtävässä opit hahmottamaan pisteellisten aika-arvojen muodostumista. Esim. pisteellinen puolinuotti–C on aukikirjoitettuna puolinuotti-c +neljäsosa-C. Alla vielä äsken kuvailtu tilanne nuottiesimerkkinä.

Esimerkki: ⠝⠄ =⠝⠹

Kirjoita auki seuraavat pisteelliset aika-arvot yllä olevan esimerkin mukaisesti:

A. ⠽⠄ =

B. ⠳⠄ =

C. ⠚⠄ =

D. ⠿⠄ =

E. ⠹⠄ =

F. ⠎⠄ =

G. ⠪⠄ =

Tehtävä 16: Tunnista nuotit

Tunnista seuraavat nuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin. Tehtävässä on käytetty kaikkia tähän asti opittuja aika-arvoja sekä pisteellisiä nuotteja:

A. ⠊⠀⠽⠀⠱⠀⠞⠀⠊⠀⠯

B. ⠟⠀⠛⠀⠋⠀⠵⠀⠪⠀⠞

C. ⠙⠀⠪⠀⠚⠀⠮⠀⠷⠀⠿

D. ⠚⠀⠋⠀⠯⠀⠓⠀⠳⠀⠻⠀⠕⠀⠊

E. ⠙⠄⠀⠿⠀⠺⠄⠀⠑

F. ⠕⠀⠊⠄⠀⠋⠄⠀⠋⠄⠀⠓⠀⠫⠄

G. ⠹⠀⠾⠀⠿⠀⠛⠀⠫⠀⠊⠀⠵⠀⠞

Tehtävä 17: Kirjoita nuotit

Kirjoita seuraavat nuotit pistenuottimerkkeinä:

A. Pisteellinen kahdeksasosa F, neljäsosa C, kuudestoistaosa H, kokonuotti A

B. Puolinuotti E, kokonuotti D, neljäsosa G, kahdeksasosa F

C. Pisteellinen kuudestoistaosa H, pisteellinen kokonuotti D, kuudestoistaosanuotti B, puolinuotti C

D. Neljäsosa C, kahdeksasosa F, pisteellinen puolinuotti E, pisteellinen neljäsosa H

E. Pisteellinen puolinuotti F, kahdeksasosa G, neljäsosa D, neljäsosa A

F. Pisteellinen kuudestoistaosa F, neljäsosa C, kokonuotti A, neljäsosa D

G. Pisteellinen kahdeksasosa D, kokonuotti A, kuudestoistaosanuotti A, kahdeksasosa E

H. Pisteellinen kahdeksasosa F, neljäsosa G, kokonuotti C, neljäsosa E

I. Puolinuotti A, neljäsosa H, kuudestoistaosa E, kahdeksasosa D

Päätösmerkki

Päätösmerkki [⠣⠅] kirjoitetaan nuottitekstin päättymisen jälkeen välittömästi kiinni viimeiseen nuottiin. Visuaalinen nuottikirjoitus käyttää ns. kaksoisviivaa ilmaisemaan nuottitekstin päättymistä. Päätösmerkki on pistenuottikirjoituksen vastine kaksoisviivalle.