16. Yhdysmerkki

Yhdysmerkkejä tarvitaan, kun nuottitekstissä soi yhtä aikaa erikestoisia ääniä. Esim. pianokappaleessa peukalo pysyy yhdessä äänessä, kun muut sormet soittavat päälle samaan aikaan toista ääntä. Tällaista esimerkkiä ei voi kirjoittaa intervallimerkeillä, sillä intervallit kestävät yhtä kauan kuin nuotit, joihin ne viittaavat.

Yhdysmerkit

Merkin nimi Merkki
Kokotahdin yhdysmerkki ⠣⠜
Osatahdin yhdysmerkki ⠐⠂

Ositusmerkki eli ”seinä”
⠨⠅

Koko tahdin yhdysmerkki [⠣⠜] tarkoittaa, että tahdissa soitetaan yhtä aikaa sekä merkkiä ennen että sen jälkeen tulevat sävelet. Esimerkki:

 ⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠳⠪⠺⠹⠣⠜⠐⠝⠏⠣⠅

Osatahdin yhdysmerkin periaate on sama kuin kokotahdinkin. Se vain koskee osaa tahdista. Ositusmerkki eli ”seinä” erottaa jakaantuneet tahdinosat yksinäisestä osasta. Seuraavassa esimerkissä tahdin alkupuoli on yksiääninen, loppupuoli jakautuu.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠙⠑⠋⠛⠨⠅⠓⠊⠚⠙⠐⠂⠐⠫⠳⠣⠅

Ositusmerkin eli ”seinän” sekä osatahdin yhdysmerkin käyttäminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Samat asiat on mahdollista ilmaista myös käyttämällä ainoastaan kokotahdin yhdysmerkkiä ja taukoja. Käytettävä merkintä tapa riippuu siitä, milloin ja minkä ohjelmiston tai jäljentäjän avustamana pistenuotin jäljennös on toteutettu. On siis hyödyllistä ja suotavaa hallita kummatkin merkintätavat. Seuraavassa esimerkissä on äskeinen esimerkki kirjoitettu ainoastaan kokotahdin yhdysmerkkiä sekä taukoa käyttäen:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠄⠥⠐⠫⠳⠣⠜⠐⠙⠑⠋⠛⠓⠊⠚⠙⠣⠅

Ohjeita yhdysmerkkien lukemiseen

Kokotahdin yhdysmerkki tarkoittaa, että tahdissa soitetaan yhtä aikaa yhdysmerkkiä edeltävät ja sen jälkeen tulevat nuotit. Kun havaitset yhdysmerkin, älä ensimmäisenä rupea miettimään sitä, miten äänet soivat yhteen. Sen sijaan harjoittele tahdit itsenäisinä tahteina, aivan kuin yhdysmerkkiä ei koskaan olisi ollutkaan. Vasta kun osaat täysin molemmat tahdit, harjoittele soittamaan ne samanaikaisesti.

Puretaanpa edellisen kappaleen esimerkki:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠄⠥⠐⠫⠳⠣⠜⠐⠙⠑⠋⠛⠓⠊⠚⠙⠣⠅

Aluksi siis harjoittelemme ennen kokotahdin yhdysmerkkiä olevan osuuden:

⠜⠌⠇⠄⠥⠐⠫⠳⠣⠅

Harjoittele tämä huolellisesti. Muista ehdottomasti huomioida tauko myös silloin, kun soitat yksin tätä tahtia! Polje neljäsosia jalallasi ja pidä näin yllä perussykettä. Soita neljäsosat nuotin mukaisesti vasta kolmannelle ja neljännelle neljäsosalle.

Seuraavaksi harjoittele kokotahdin yhdysmerkin jälkeen tuleva osuus:

⠜⠌⠇⠐⠙⠑⠋⠛⠓⠊⠚⠙⠣⠅

Harjoittele tämäkin osuus huolellisesti. Kun osaat sen varmasti, onkin aika soittaa tahdit yhteen:

⠜⠌⠇⠄⠥⠐⠫⠳⠣⠜⠐⠙⠑⠋⠛⠓⠊⠚⠙⠣⠅

Muistathan huomioida ensimmäisessä tahdissa olevan tauon harjoitellessasi tahteja yhteen. Polje koko ajan perussykettä jalallasi.

Jos tahdissa on käytetty ositusmerkkiä ja osatahdin yhdysmerkkiä, lue tahti täysin normaalisti osatahdin yhdysmerkkiin [⠈⠁] saakka ositusmerkistä [⠨⠅] välittämättä.  Harjoittele tahti kokonaisuudessaan osatahdin yhdysmerkkiin saakka niin, että osaat sen vaivatta. Seuraavaksi harjoittele osatahdin yhdysmerkin jälkeen tuleva osuus niin, että osaat sen varmasti. Tämän jälkeen yhdistä ositusmerkin jälkeen tulevaan osuuteen osatahdin yhdysmerkin jälkeen tuleva osuus. Käydään vielä yhdessä läpi koko asia aivan alusta alkaen.

Harjoiteltava tahti kokonaisuudessaan:

⠐⠙⠑⠋⠛⠨⠅⠓⠊⠚⠙⠐⠂⠐⠫⠳⠣⠅

Unohda hetkeksi ositusmerkki ja harjoittele tahti sen alusta osatahdin yhdysmerkkiin saakka:

 ⠜⠌⠇⠐⠙⠑⠋⠛⠓⠊⠚⠙⠣⠅

Treenattu? Seuraavaksi harjoittele erikseen osatahdin yhdysmerkin jälkeen tuleva osuus:

 ⠜⠌⠇⠐⠫⠳⠣⠅

Treenattu? Seuraavaksi harjoittele yhteen ositusmerkin jälkeen tuleva osuus ja osatahdin yhdysmerkin jälkeen tuleva osuus:

 ⠜⠌⠇⠐⠓⠊⠚⠙⠐⠂⠐⠫⠳⠣⠅

Treenattu? Ota lopuksi mukaan yksin soitettava alkuosa, ja niinpä osaatkin jo koko harjoiteltavan tahdin:

⠜⠌⠇⠐⠙⠑⠋⠛⠨⠅⠓⠊⠚⠙⠐⠂⠐⠫⠳⠣⠅

Tehtävä 55: Yhdistä melodiat koko tahdin yhdysmerkillä

Tässä tehtävässä on kaksi itsenäistä stemmariviä per tehtäväkohta. Tehtävänäsi on yhdistää nämä stemmat kokotahdin yhdysmerkillä yhdelle nuottiriville. Lopuksi voit halutessasi harjoitella kyseisen ”kappaleen” omalla instrumentillasi.

A.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠨⠝⠚⠑⠹⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠫⠳⠻⠫⠣⠅

B.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠊⠓⠛⠋⠛⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠸⠺⠺⠧⠹⠣⠅

C.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠊⠳⠛⠑⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠫⠹⠺⠹⠣⠅

D.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠺⠊⠓⠛⠑⠫⠣⠅
 ⠐⠻⠄⠸⠚⠳⠹⠣⠅

E.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠊⠓⠛⠋⠑⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠄⠥⠸⠳⠹⠣⠅

F.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠫⠓⠨⠙⠑⠚⠹⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠹⠫⠻⠫⠣⠅

G.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠺⠓⠨⠋⠹⠹⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠻⠄⠛⠏⠣⠅

H.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠄⠧⠐⠋⠓⠛⠑⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠹⠹⠺⠹⠣⠅

Tehtävä 56: Kirjoita melodiat omille riveilleen

Tehtävässä on kirjoitettu yhdelle nuottiriville kaksi ositusmerkillä ja osatahdin yhdysmerkillä erotettua stemmaa. Tehtävänäsi on lukea nuotit ja erotella kumpikin stemma omalle nuottirivilleen.

Esimerkki:

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠹⠚⠙⠨⠅⠑⠚⠹⠐⠂⠐⠻⠫⠣⠅

Vastaus:

⠨⠜⠨⠹⠚⠙⠑⠚⠹⠣⠅
⠨⠜⠄⠥⠐⠻⠫⠣⠅

A.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠹⠚⠊⠨⠅⠐⠓⠚⠹⠐⠂⠐⠛⠿⠵⠫⠣⠅

B.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠻⠑⠙⠨⠅⠚⠑⠹⠐⠂⠸⠻⠫⠣⠅

C.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠓⠋⠋⠨⠅⠐⠛⠑⠫⠐⠂⠸⠺⠧⠣⠅

D.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠯⠯⠓⠓⠨⠅⠷⠛⠋⠑⠹⠐⠂⠸⠚⠓⠧⠣⠅

E.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠳⠨⠅⠐⠓⠛⠫⠓⠨⠙⠐⠂⠸⠺⠝⠣⠅

F.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠳⠛⠑⠫⠨⠅⠐⠳⠐⠂⠐⠋⠙⠣⠅

G.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠨⠅⠋⠛⠑⠫⠹⠐⠂⠐⠽⠸⠷⠭⠾⠿⠥⠣⠅

H.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠷⠮⠷⠮⠨⠅⠓⠛⠯⠑⠙⠚⠹⠐⠂⠐⠺⠓⠛⠫⠣⠅