Tehtävä 1: Tunnista kahdeksasosanuotit

Tunnista kahdeksasosanuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin alle. Käytä apunasi yllä olevaa merkkitaulukkoa.

A. ⠙ ⠋ ⠚ ⠑ ⠊ ⠛

B. ⠋⠀⠑⠀⠙⠀⠊⠀⠑⠀⠛⠀⠙

C. ⠑⠀⠚⠀⠊⠀⠛⠀⠋⠀⠛⠀⠓⠀⠙

D. ⠋⠀⠙⠀⠚⠀⠛⠀⠓⠀⠊⠀⠑⠀⠓⠀⠊

E. ⠚⠀⠙⠀⠊⠀⠑⠀⠛ ⠋⠀⠙⠀⠋⠀⠚⠀⠑⠀⠛