Tehtävä 10: Tunnista kokonuotit

Tunnista seuraavat kokonuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin.

A. ⠿⠀⠷⠀⠽⠀⠮⠀⠵⠀⠾⠀⠷

B. ⠯⠀⠵⠀⠿⠀⠽⠀⠮⠀⠯⠀⠾⠀⠵

C. ⠷⠀⠮⠀⠵⠀⠽⠀⠯⠀⠿⠀⠯⠀⠷⠀⠯

D. ⠽⠀⠾⠀⠷⠀⠮⠀⠵⠀⠷⠀⠮⠀⠿