Tehtävä 11: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin. Tehtävässä esiintyy kaikkia tähän asti oppimiamme aika-arvoja eli kahdeksasosia, neljäsosia, puolinuotteja ja kokonuotteja.

A. ⠫⠀⠓⠀⠷⠀⠝⠀⠙

B. ⠮⠀⠑⠀⠏⠀⠋⠀⠟

C. ⠯⠀⠚⠀⠹⠀⠏⠀⠟

D. ⠕⠀⠺⠀⠳⠀⠪⠀⠱⠀

E. ⠹⠀⠙⠀⠝⠀⠵⠀⠟

F. ⠟⠀⠎⠀⠕⠀⠙⠀⠹

G. ⠫⠀⠺⠀⠝⠀⠊⠀⠑

H. ⠷⠀⠟⠀⠞⠀⠝⠀⠟