Tehtävä 14: Tunnista nuotit ja tauot

Tunnista nuotit ja tauot. Tehtävässä on käytetty kaikkia tähän asti opittuja aika-arvoja ja taukoja:

A. ⠙⠀⠭⠀⠧⠀⠪⠀⠥

B. ⠧⠀⠑⠀⠊⠀⠭⠀⠺⠀⠫⠀⠍

C. ⠿⠀⠍⠀⠺⠀⠭⠀⠝⠀⠗⠀⠭

D. ⠕⠀⠧⠀⠎⠀⠱⠀⠻⠀⠓⠀⠍⠀⠋⠀⠧

E. ⠱⠀⠪⠀⠭⠀⠚⠀⠍⠀⠧⠀⠮⠀⠷