Tehtävä 16: Tunnista nuotit

Tunnista seuraavat nuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin. Tehtävässä on käytetty kaikkia tähän asti opittuja aika-arvoja sekä pisteellisiä nuotteja:

A. ⠊⠀⠽⠀⠱⠀⠞⠀⠊⠀⠯

B. ⠟⠀⠛⠀⠋⠀⠵⠀⠪⠀⠞

C. ⠙⠀⠪⠀⠚⠀⠮⠀⠷⠀⠿

D. ⠚⠀⠋⠀⠯⠀⠓⠀⠳⠀⠻⠀⠕⠀⠊

E. ⠙⠄⠀⠿⠀⠺⠄⠀⠑

F. ⠕⠀⠊⠄⠀⠋⠄⠀⠋⠄⠀⠓⠀⠫⠄

G. ⠹⠀⠾⠀⠿⠀⠛⠀⠫⠀⠊⠀⠵⠀⠞