Tehtävä 22: Ryhmitä nuotit oikein

Tämän tehtävän nuotit on ryhmitetty väärin. Tehtävänäsi on ryhmittää nuotit oikein.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠽⠙⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠧⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠹⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠙⠹⠹⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
 ⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠋⠦
 ⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠃⠲
 ⠽⠙⠙⠙⠙⠽⠽⠣⠅