Tehtävä 22: Ryhmitä nuotit oikein

Tämän tehtävän nuotit on ryhmitetty väärin. Tehtävänäsi on ryhmittää nuotit oikein.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠙⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠧⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠹⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠙⠹⠹⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠋⠦
⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠃⠲
⠽⠙⠙⠙⠙⠽⠽⠽⠣⠅