Tehtävä 22: Ryhmitä nuotit oikein

Tämän tehtävän nuotit on ryhmitetty väärin. Tehtävänäsi on ryhmittää nuotit oikein.

A. ⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠽⠙⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠧⠣⠅

B. ⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠹⠣⠅

C. ⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠙⠹⠹⠣⠅

D. ⠀⠀⠀⠼⠉⠲

⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠣⠅

E. ⠀⠀⠀⠼⠋⠦

⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠣⠅

F. ⠀⠀⠀⠼⠃⠲

⠽⠙⠙⠙⠙⠽⠽⠣⠅