Tehtävä 21: Ryhmittele ryhmiteltävissä olevat nuotit

Ryhmittele seuraavat nuotit. Kaikki tehtävän nuotit eivät välttämättä ole ryhmiteltävissä. Näissä tapauksissa jätä Vastaus tyhjäksi.

A. ⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠧⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

B. ⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠽⠽⠙⠽⠽⠙⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠣⠅

C. ⠀⠀⠀⠼⠋⠦

⠍⠽⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠙⠣⠅

D. ⠀⠀⠀⠼⠉⠲

⠹⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

E. ⠀⠀⠀⠼⠉⠲

⠹⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠣⠅

F. ⠀⠀⠀⠼⠃⠲

⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠣⠅

G. ⠀⠀⠀⠼⠃⠲

⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠣⠅

H. ⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

I. ⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠣⠅