Tehtävä 21: Ryhmittele ryhmiteltävissä olevat nuotit

Ryhmittele seuraavat nuotit. Kaikki tehtävän nuotit eivät välttämättä ole ryhmiteltävissä. Näissä tapauksissa jätä Vastaus tyhjäksi.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠧⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠙⠽⠽⠙⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠣⠅

C.

 ⠀⠀⠀⠼⠋⠦
⠍⠽⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠙⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠹⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠹⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠃⠲
⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠃⠲
⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

I.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠣⠅