Tehtävä 24: Kirjoita oktaavimerkit

Kirjoita seuraaviin oktaaveihin kuuluvat oktaavimerkit pistenuottimerkintänä.

A. pieni

B. viisiviivainen

C. suuri

D. yksiviivainen

E. kaksiviivainen

F. yksiviivainen

G. kolmiviivainen

H. kontra

I. subkontra

J. neliviivainen

K. pieni

L. yksiviivainen

M. suuri

N. kaksiviivainen

O. kontra

P. viisiviivainen