Tehtävä 24: Kirjoita oktaavimerkit

Kirjoita seuraaviin oktaaveihin  kuuluvat oktaavimerkit pistenuottimerkintänä.

A. pieni

B. viisiviivainen

C. suuri

D. yksiviivainen

E. kaksiviivainen

F. yksiviivainen

G. kolmiviivainen

H. kontra

I. subkontra

J. neliviivainen

K. pieni

L. yksiviivainen

M. suuri

N. kaksiviivainen

O. kontra

P. viisiviivainen