Tehtävä 26: Tunnista nuotti ja oktaaviala

Jatka harjoittelua: Tämän tehtävän kaikki nuotit on kirjoitettu eri oktaavialoihin. Tehtävänäsi on tunnistaa nuotti, aika-arvo ja oktaaviala. Kirjoita Vastaus tekstimuodossa. Huomaathan, että kyseessä on oktaavimerkkiharjoitus. Vaikka nuotit on järjestetty tahteihin, ne eivät ole varsinaisia melodioita eikä niillä täten kannata harjoitella varsinaista nuotinlukua melodioita soittamalla.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠈⠹⠐⠱⠨⠓⠸⠛⠰⠫⠣⠅ 

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠘⠪⠠⠠⠪⠸⠙⠨⠑⠈⠹⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠐⠳⠸⠳⠘⠪⠈⠈⠛⠠⠠⠙⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠠⠹⠐⠹⠰⠳⠸⠓⠨⠛⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠠⠠⠻⠈⠈⠪⠰⠹⠐⠑⠰⠊⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠈⠪⠐⠪⠨⠑⠸⠚⠘⠱⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠐⠙⠘⠙⠈⠊⠐⠊⠸⠑⠨⠚⠐⠊⠈⠈⠙⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠐⠹⠈⠈⠊⠠⠑⠘⠙⠸⠛⠨⠱⠣⠅