Tehtävä 27: Täydennä puuttuvat oktaavimerkit

Tehtävän melodioista puuttuu osa oktaavimerkeistä. Tehtävänäsi on täydentää melodioihin puuttuvat oktaavimerkit. Et saa muuttaa tai poistaa olemassaolevia oktaavimerkkejä. Tee sellaisia ratkaisuja, että kaikille oktaavimerkinnöille on pistenuottien oktaavimerkkisääntöjen mukaiset perusteet. Melodiat eivät välttämättä ole musiikillisesti loogisia, joten ajattele niitä vain oktaavimerkkien kannalta.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
 ⠹⠐⠫⠪⠓⠛⠀⠋⠙⠛⠐⠑⠝⠣⠅⠀

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠹⠐⠳⠻⠱⠀⠳⠋⠓⠝⠣⠅⠀

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠓⠐⠛⠛⠛⠋⠙⠐⠱⠀⠓⠛⠑⠓⠝⠣⠅⠀

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠫⠪⠐⠻⠺⠀⠙⠓⠸⠊⠋⠑⠛⠫⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠙⠙⠙⠑⠐⠚⠚⠚⠚⠀⠙⠐⠋⠊⠙⠚⠐⠓⠫⠣⠅⠀

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠋⠓⠐⠛⠊⠓⠛⠛⠛⠀⠪⠸⠺⠏⠣⠅⠀

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠫⠸⠪⠻⠺⠀⠙⠐⠓⠊⠋⠑⠛⠫⠣⠅