Tehtävä 28: Kirjoita oktaavi- ja muunnemerkkejä

Harjoitellaan sekä oktaavimerkkejä että muunnemerkkejä. Seuraavassa tehtävässä on sanallisesti kuvailtu eri oktaaveissa sijaitsevia nuotteja. Tehtävänäsi on kirjoittaa kuvaillut nuotit pistenuottimerkeillä. Ole tarkkana, kun mietit, tarvitaanko oktaavimerkkiä vai ei.

Esimerkki:

Pieni C, pieni H

Vastaus: ⠸⠝⠸⠞⠣⠅

A. Yksiviivainen E, yksiviivainen F

B. Suuri H, pieni E

C. Pieni Es, pieni A

D. Pieni Es, suuri A

E. Yksiviivainen Fis, yksiviivainen H

F. Yksiviivainen D, yksiviivainen H

G. Kaksiviivainen Cis, kaksiviivainen B

H. Yksiviivainen F, yksiviivainen A

I. Kontra G, suuri Cis

J. Subkontra A, subkontra C