Tehtävä 29: Tunnista nuotit

Tunnista muunnemerkein kirjoitetut sävelet. Kirjoita sävelnimet alle kirjaimin.

Esimerkki:

⠩⠙⠀⠩⠑⠀⠣⠓

Vastaus: Cis, Dis, Ges

A. ⠩⠙⠀⠣⠊⠀⠩⠋

B. ⠣⠊⠀⠩⠊⠀⠣⠋

C. ⠩⠙⠀⠣⠑⠀⠩⠚

D. ⠩⠛⠀⠩⠓⠀⠩⠑

E. ⠩⠋⠀⠩⠚⠀⠣⠓

F. ⠩⠑⠀⠣⠚⠀⠣⠑

G. ⠣⠋⠀⠩⠛⠀⠩⠓

H. ⠩⠋⠀⠩⠊⠀⠣⠙