Tehtävä 3: Tunnista neljäsosanuotit

Tunnista neljäsosanuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin.

A. ⠹⠀⠺⠀⠫⠀⠻⠀⠳⠀

B. ⠱⠀⠻⠀⠪⠀⠹⠀⠳

C. ⠺⠀⠫⠀⠪⠀⠹⠀⠳

D. ⠻⠀⠫⠀⠪⠀⠺⠀⠱

E. ⠳⠀⠹⠀⠻⠀⠫⠀⠪