Tehtävä 30: Tunnista sävellajit ja tahtiosoitukset

Tunnista seuraavat sävellajit ja tahtiosoitukset. Mainitse vastauksessa myös kyseisen duurin rinnakkaismolli. Kertaathan aiemmin oppimamme enharmoniasäännöt ennen tehtävän tekemistä!

A. ⠣⠣⠼⠋⠦

B. ⠼⠑⠣⠼⠋⠦

C. ⠩⠩⠩⠼⠑⠲

D. ⠩⠼⠙⠲

E. ⠼⠋⠣⠼⠁⠁⠦

F. ⠩⠩⠩⠼⠛⠲

G. ⠣⠼⠁⠲

H. ⠩⠩⠼⠃⠦

I. ⠣⠣⠼⠉⠲

J. ⠣⠣⠣⠼⠙⠲

K. ⠼⠊⠦

L. ⠩⠼⠑⠲