Tehtävä 31: Kirjoita etumerkinnät ja tahtiosoitukset

Kirjoita ohjeiden mukaiset sävellaji– ja tahtiosoitusmerkinnät.

A. Kaksi ylennystä, seitsemän neljäsosaa

B. Viisi alennusta, kuusi kahdeksasosaa

C. Ei etumerkintää, kolme kahdeksasosaa

D. Yksi ylennys, kaksi neljäsosaa

E. Kolme alennusta, kolme neljäsosaa

F. Yksi alennus, kaksi kahdeksasosaa

G. Kolme ylennystä, yhdeksän kahdeksasosaa

H. Kolme alennusta, kaksi neljäsosaa

I. Viisi ylennystä, viisi kahdeksasosaa

J. Neljä alennusta, neljä neljäsosaa

K. Kaksi ylennystä, kuusi neljäsosaa