Tehtävä 32: Lisää sävellajeja ja tahtiosoituksia

Kirjoita etumerkintä ja tahtiosoitus pistenuottimerkintänä tekstimuotoisen kuvauksen perusteella. Mollisävellajien kohdalla päättele aluksi se duurisävellaji, jonka rinnakkainen molli on kyseessä. Rinnakkaisduurin saat parhaiten selville menemällä pienen terssin (puolitoista sävelaskelta) ylöspäin molliasteikon perussävelestä. Esim. A-mollin rinnakkaisduuri on C-duuri. A:sta puolitoista sävelaskelta ylöspäin menemällä saavutaan C-sävelelle.

A. G-molli, kuusi kahdeksasosaa

B. H-duuri, seitsemän neljäsosaa

C. As-duuri, neljä neljäsosaa

D. C-duuri, viisi kahdeksasosaa

E. D-molli, kolme neljäsosaa

F. Fis-molli, kaksi kahdeksasosaa

G. E-duuri, neljä neljäsosaa

H. C-molli, neljä neljäsosaa

I. F-molli, kuusi neljäsosaa