Tehtävä 34: Avaa pistenuottien kertaukset

Tässä tehtävässä on melodioita, joissa on käytetty pistenuottien osatahdin kertausmerkkiä. Kirjoita nuotit auki ilman kertausmerkkejä vastausriville. Copy paste-toiminnon käyttö on suositeltavaa, jolloin vältyt saman asian turhalta uudelleenkirjoittamiselta.

A.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠵⠋⠛⠊⠶⠱⠪⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠾⠷⠿⠷⠶⠛⠑⠶⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠨⠑⠙⠚⠊⠶⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠽⠾⠮⠷⠶⠛⠊⠛⠛⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠼⠇⠸⠮⠾⠽⠯⠶⠶⠶⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠼⠇⠸⠊⠙⠚⠋⠶⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠽⠵⠽⠾⠶⠶⠊⠊⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠫⠪⠯⠵⠽⠾⠶⠣⠅