Tehtävä 36: Täydennä ryhmämerkit

Seuraavissa melodioissa ei ole ryhmämerkkejä. Sen sijaan niiden tilalla on sanallinen ohje siitä, mikä ryhmämerkki kuhunkin kohtaan kuuluisi kirjoittaa. Korvaa ohje teksti tarvittavalla ryhmämerkillä. Ennen ohjetekstiä on kirjoitettu sanamerkki [⠜].

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠹⠜trioli⠄⠊⠓⠛⠫⠑⠓⠀⠹⠳⠝⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠫⠜trioli⠄⠓⠊⠓⠜trioli⠄⠛⠑⠚⠹⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠫⠜kvintoli⠄⠑⠋⠛⠊⠙⠜trioli⠄⠾⠙⠚⠿⠵⠹⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠜⠌⠇⠄⠀⠜kvartoli⠐⠫⠫⠫⠫⠀⠱⠜trioli⠐⠓⠛⠋⠛⠋⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠜⠌⠇⠄⠜trioli⠄⠐⠹⠹⠹⠙⠙⠀⠜duoli⠄⠝⠝⠀⠝⠄⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠄⠜trioli⠄⠐⠑⠛⠑⠜trioli⠄⠋⠓⠋⠪⠪⠣⠅