Tehtävä 4: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita alle nuottien nimet kirjaimin. Tehtävässä on käytetty sekä neljäsosia että kahdeksasosia.

A. ⠹⠀⠋⠀⠪⠀⠱⠀⠳⠀⠚

B. ⠙⠀⠺⠀⠊⠀⠑⠀⠻⠀⠱⠀⠪

C. ⠫⠀⠚⠀⠳⠀⠪⠀⠱⠀⠻⠀⠛⠀⠋⠀⠺

D. ⠙⠀⠹⠀⠊⠀⠺⠀⠚⠀⠊⠀⠑⠀⠫