Tehtävä 40: Kirjoita melodia auki (F-avain, mukana myös muunnemerkkejä)

Kirjoita seuraavien F-avaimelle kirjoitettujen intervallienylin eli melodiaääni omalle nuottirivilleen. Näissä intervalleissa on aika ajoin käytetty ylennyksiä, alennuksia ja palautuksia niin nuoteissa kuin itse intervallimerkeissä. Jälleen pianoa tai muuta instrumenttia on erittäin suositeltavaa käyttää apuna.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠩⠼⠙⠔⠙⠬⠋⠴⠡⠛⠼⠘⠚⠴⠺⠔⠀⠝⠼⠝⠬⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠘⠞⠣⠬⠺⠡⠔⠺⠒⠀⠞⠤⠸⠻⠔⠛⠣⠴⠛⠔⠀⠸⠏⠄⠼⠹⠒⠀⠾⠤⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠘⠪⠔⠪⠔⠸⠑⠼⠑⠔⠱⠔⠀⠘⠳⠴⠳⠔⠫⠒⠋⠤⠋⠤⠀⠪⠔⠪⠔⠥⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠡⠼⠫⠔⠳⠴⠓⠴⠓⠬⠀⠡⠪⠬⠻⠬⠡⠕⠴⠀⠸⠝⠴⠞⠴⠀⠸⠛⠼⠡⠑⠔⠚⠔⠚⠴⠗⠴⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠓⠬⠛⠣⠼⠳⠡⠬⠻⠴⠧⠀⠸⠓⠴⠛⠩⠴⠓⠴⠓⠩⠼⠻⠡⠴⠹⠴⠀⠸⠓⠣⠬⠓⠡⠬⠡⠛⠩⠔⠩⠛⠴⠳⠴⠻⠴⠀⠘⠷⠤⠣⠅