Tehtävä 43: Yhdistä melodiat intervalleiksi (F-avain)

Kirjoita kahdelle nuottiriville kirjoitettu kaksiääninen melodia intervallimerkkejä käyttäen yhdelle nuottiriville. Huomioi avaimen vaihtumisesta johtuva intervallien kirjoitus–ja lukusuunnan vaihtuminen. Tämän tehtävän melodiat ovat diatonisia, eli ne noudattavat sävellajia eivätkä sisällä muunnemerkkejä.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠻⠳⠐⠹⠀⠞⠝⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠹⠱⠫⠫ ⠟⠏⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠳⠐⠹⠸⠻⠪⠀⠳⠋⠑⠝⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠫⠱⠹⠀⠺⠙⠘⠛⠏⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠘⠺⠱⠙⠑⠫⠀⠻⠱⠗⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠘⠳⠺⠋⠛⠳⠀⠸⠹⠘⠻⠗⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠐⠱⠹⠺⠪⠀⠹⠸⠓⠐⠙⠎⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠫⠱⠹⠀⠫⠋⠋⠟⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠳⠪⠺⠀⠹⠪⠐⠕⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠱⠻⠳⠀⠳⠳⠟⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠐⠱⠙⠚⠐⠫⠳⠀⠛⠓⠛⠑⠗⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠋⠑⠳⠺⠀⠊⠚⠊⠛⠕⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠐⠹⠺⠻⠪⠀⠳⠋⠐⠙⠣⠏⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠪⠱⠱⠻⠀⠱⠙⠋⠝⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠹⠻⠪⠓⠛⠀⠳⠪⠺⠙⠸⠓⠣⠅
 ⠜⠼⠸⠘⠪⠪⠹⠚⠊⠀⠺⠹⠱⠋⠑⠣⠅

I.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠊⠓⠊⠚⠙⠚⠙⠑⠀⠺⠳⠫⠛⠓⠀⠪⠪⠪⠧⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠚⠙⠑⠋⠑⠋⠛⠀⠳⠫⠱⠑⠑⠀⠹⠹⠹⠧⠣⠅