Tehtävä 45: Tunnista soinnun sävelet

Tunnista nuoteille kirjoitettujen sointujen sävelet. Kirjoita äänten nimet nuottirivin alle kirjaimin. Sinun ei tarvitse tunnistaa soinnun laatua (C-duuri, D-molli ja niin edelleen) vaan ainoastaan kunkin soinnun sävelten nimet (esim. G E C, A F D jne). Tämän tehtävän kaikki soinnut ovat diatonisia. Se tarkoittaa, ettei tilapäisiä etumerkintöjä tai palautusmerkkejä ole käytössä ja kaikki äänet löytyvät sävellajin sisältä. Tässä tehtävässä kaikki nuotit on kirjoitettu oikealle kädelle [⠨⠜]eli ne luetaan ylhäältä alaspäin. 

Esimerkki:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠞⠬⠔⠎⠬⠔⠣⠅

Vastaus: H G E, A F D.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠗⠬⠔⠎⠬⠔⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠞⠬⠴⠎⠬⠴⠣⠅

C.

⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠟⠬⠔⠏⠬⠴⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠎⠬⠒⠞⠬⠔⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠨⠝⠬⠔⠎⠬⠔⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠻⠬⠔⠏⠬⠴⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠏⠼⠴⠏⠬⠼⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠟⠬⠔⠗⠬⠔⠣⠅