Tehtävä 46: Tunnista sointujen sävelet (F-avain)

Tunnista nuoteille kirjoitettujen sointujen sävelet. Kirjoita äänten nimet nuottirivin alle kirjaimin. Tässä tehtävässä kaikki soinnut on kirjoitettu vasemmalle kädelle. Intervallit luetaan siis alhaalta ylöspäin.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠝⠬⠔⠞⠔⠴⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠎⠬⠔⠎⠼⠴⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠘⠗⠬⠔⠏⠬⠴⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠝⠌⠼⠎⠬⠔⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠘⠗⠬⠔⠟⠼⠴⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠘⠟⠼⠴⠗⠬⠔⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠘⠏⠼⠴⠗⠌⠼⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠘⠟⠬⠴⠟⠬⠔⠣⠅