Tehtävä 47: Tunnista sointujen sävelet (mukana muunnemerkkejä)

Tunnista nuoteille kirjoitettujen sointujen sävelet. Kirjoita äänten nimet nuottirivin alle kirjaimin. Soinnut on kirjoitettu oikealle kädelle. Intervallit luetaan siis ylhäältä alaspäin. Tässä tehtävässä esiintyy soinnuissa sekä diatonisia että kromaattisia intervalleja. Tämä tarkoittaa sitä, että osassa soinnuista intervalleja on ylennetty, alennettu tai palautettu.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠎⠬⠴⠟⠼⠩⠒⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠏⠬⠩⠴⠏⠬⠡⠴⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠟⠬⠔⠕⠬⠩⠔⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠄⠣⠐⠏⠼⠴⠡⠏⠬⠩⠴⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠗⠬⠼⠎⠼⠒⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠞⠩⠼⠩⠒⠞⠡⠼⠡⠒⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠨⠏⠼⠴⠏⠬⠴⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠄⠩⠨⠕⠬⠩⠴⠏⠬⠴⠣⠅