Tehtävä 48: Tunnista sointujen sävelet (vasen käsi, mukana muunnemerkkejä)

Tunnista nuoteille kirjoitettujen sointujen sävelet. Kirjoita äänten nimet nuottirivin alle kirjaimin. Soinnut on kirjoitettu vasemmalle kädelle. Intervallit luetaan siis alhaalta ylöspäin. Tässä tehtävässä esiintyy soinnuissa sekä diatonisia että kromaattisia intervalleja. Tämä tarkoittaa sitä, että osassa soinnuista intervalleja on ylennetty, alennettu tai palautettu. Joissain tehtäväkohdissa sointurytmi muuttuu eli kaikissa tehtävissä ei ole kirjoitettu kahta puolinuottisointua kuten aiemmin, vaan sointuja voi olla tahdeissa vaihtelevia määriä. Myöskin sävellajivaihdoksia esiintyy runsaasti sekä tehtäväkohtien välillä että myös tehtäväkohtien sisällä eri tahtien välillä. Ole siis huolellinen!

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠝⠬⠔⠝⠬⠩⠔⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠵⠬⠔⠀⠩⠀⠸⠕⠬⠔⠕⠡⠬⠔⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠟⠬⠴⠟⠬⠩⠔⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠄⠩⠸⠟⠬⠴⠟⠬⠩⠔⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠕⠼⠣⠴⠕⠼⠩⠔⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠏⠣⠔⠩⠴⠏⠩⠼⠒⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠏⠬⠴⠏⠬⠡⠴⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠏⠬⠴⠹⠌⠩⠼⠺⠬⠡⠔⠣⠅

I.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠏⠬⠡⠴⠡⠹⠌⠩⠼⠺⠬⠡⠔⠣⠅

J.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠟⠬⠴⠱⠌⠩⠼⠹⠬⠡⠔⠣⠅

K.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠻⠬⠴⠣⠋⠬⠣⠔⠋⠬⠣⠔⠋⠬⠼⠹⠡⠬⠔⠭ ⠪⠼⠴⠥⠄⠣⠅

L.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠹⠬⠴⠩⠊⠼⠡⠴⠊⠼⠔⠩⠞⠬⠔ ⠫⠡⠼⠴⠥⠄⠣⠅

M.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠸⠜⠸⠹⠬⠴⠩⠊⠼⠡⠴⠊⠼⠔⠞⠬⠔ ⠫⠡⠼⠴⠥⠄⠣⠅