Tehtävä 5: Kirjoita neljäsosanuotit

Seuraavassa tehtävässä nuotit on kirjoitettu nuottiniminä kirjaimilla. Kirjoita nämä nuotit neljäsosina.

A. C F G H D

B. A F G D E

C. C E G A H

D. E D H F C

E. A F D C E