Tehtävä 53: Etsi pari

Kahdelle riville on kirjoitettu sointumerkkejä. Ensimmäisellä rivillä on tekstimuotoisia reaalisointumerkkejä. Toisella rivillä pohjoismaisen käytännön mukaisia pistenuottikirjoituksen sointumerkintöjä. Merkit ovat kuitenkin eri järjestyksessä keskenään. Yhdistä merkit siten, että tekstimuotoisen sointumerkinnän perään kirjoitat sitä vastaavan pohjoismaisen sointumerkinnän.

A. C Am BB7 Amaj7

 ⠠⠤⠮⠍⠼⠛⠀⠽⠀⠣⠾⠼⠛⠀⠮⠅

B. Eb7 Cm7 A+5 H9

 ⠠⠤⠮⠼⠢ ⠣⠯⠼⠛⠀⠾⠼⠊⠀⠽⠅⠼⠛

C. Fmaj7 G6 Eb7(-5) Db7

 ⠠⠤⠣⠵⠼⠛ ⠿⠍⠼⠛ ⠯⠼⠛⠣⠑⠀⠷⠼⠋

D. Em A-9 Eb A6

 ⠠⠤⠯⠅ ⠮⠼⠋⠀⠣⠯ ⠮⠼⠣⠊

E. Em Ebdim7 Fm6 Fmmaj7

 ⠠⠤⠿⠅⠍⠼⠛⠀⠯⠅ ⠿⠅⠼⠋⠀⠣⠯⠼⠶

F. Asus4 Ab13 D9 Hm7(-5)

 ⠠⠤⠵⠼⠊⠀⠣⠮⠼⠁⠉ ⠾⠅⠼⠛⠣⠑⠀⠮⠼⠙

G. Em6 Fdim7 G-5 Cmaj7

 ⠠⠤⠽⠍⠼⠛⠀⠯⠅⠼⠋ ⠿⠼⠶⠀⠷⠼⠣⠑

H. Fsus4 Gb Eb Ab+5

 ⠠⠤⠣⠯⠀⠣⠷ ⠣⠮⠼⠢⠢⠀⠿⠼⠙