Tehtävä 54: Lisää sointumerkit

Lisää annetut sointumerkit melodian alle. Lisää sekä pistenuottien omat sointumerkit että reaalisointumerkit. Jokaisessa tehtäväkohdassa on 2 tahtia ja soinnut vaihtuvat puolinuotin välein. 

Esimerkki:

C-duuri F-duuri G-septimi C-duuri

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠫⠓⠋⠛⠓⠊⠙⠀⠚⠓⠛⠑⠝⠣⠅
⠠⠤⠝⠟⠀⠗⠼⠛⠝⠣⠅
⠨⠜⠐⠫⠓⠋⠛⠓⠊⠙⠀⠚⠓⠛⠑⠝⠣⠅
   C  F   G7  C

A. A-molliseiska H-molliseiska miinus 5 E-seiska A-molliseiska

 ⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠫⠙⠊⠐⠻⠻⠀⠫⠙⠚⠎⠣⠅

 ⠨⠜⠐⠫⠙⠊⠐⠻⠻⠀⠫⠙⠚⠎⠣⠅

B. F-majseiska B-duuri C-seiska F-majseiska

 ⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠚⠊⠛⠙⠱⠺⠀⠹⠊⠓⠟⠣⠅

 ⠨⠜⠐⠚⠊⠛⠙⠱⠺⠀⠹⠊⠓⠟⠣⠅

C. D-molliseiska E-molliseiska miinus 5 A-seiska D-molli

 ⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠑⠛⠪⠑⠋⠓⠚⠀⠊⠩⠐⠙⠛⠋⠕⠣⠅

 ⠨⠜⠐⠑⠛⠪⠑⠋⠓⠚⠀⠊⠩⠐⠙⠛⠋⠕⠣⠅

D. Fis-molliseiska Gis-dimiseiska E-seiska Fis-molliseiska

 ⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠝⠕⠀⠫⠩⠳⠎⠣⠅

 ⠨⠜⠐⠝⠕⠀⠫⠩⠳⠎⠣⠅

E. Fis-molliseiska Gis-molliseiska miinus 5 Cis-seiska Fis-molliseiska

 ⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠸⠛⠊⠙⠛⠓⠛⠑⠚⠀⠙⠩⠸⠋⠐⠓⠊⠟⠣⠅

 ⠨⠜⠸⠛⠊⠙⠛⠓⠛⠑⠚⠀⠙⠩⠸⠋⠐⠓⠊⠟⠣⠅

F. A-majseiska Fis-molliseiska H-molliseiska E-seiska

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠹⠙⠚⠊⠋⠊⠙⠀⠱⠑⠙⠞⠣⠅

 ⠨⠜⠐⠹⠙⠚⠊⠋⠊⠙⠀⠱⠑⠙⠞⠣⠅

G. E-majseiska Cis-molliseiska Fis-molliseiska H-seiska

 ⠀⠀⠀⠼⠙⠩⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠋⠑⠋⠛⠓⠛⠋⠑⠀⠆⠙⠑⠙⠚⠋⠎⠣⠅

H. H-molliseiska E-seiska b 9 A-13 D-majseiska

 ⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠸⠺⠆⠑⠛⠚⠓⠩⠋⠑⠚⠀⠐⠛⠆⠽⠮⠷⠈⠉⠓⠐⠛⠈⠉⠟⠣⠅