Tehtävä 54: Lisää sointumerkit

Lisää annetut sointumerkit melodian alle. Lisää sekä pistenuottien omat sointumerkit että reaalisointumerkit. Jokaisessa tehtäväkohdassa on 2 tahtia ja soinnut vaihtuvat puolinuotin välein. 

Esimerkki:

C-duuri F-duuri G-septimi C-duuri

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠫⠓⠋⠛⠓⠊⠙⠀⠚⠓⠛⠑⠝⠣⠅

⠠⠤⠝⠟⠀⠗⠼⠛⠝⠣⠅

⠨⠜⠐⠫⠓⠋⠛⠓⠊⠙⠀⠚⠓⠛⠑⠝⠣⠅

   C  F    G7  C

A.

A-molliseiska H-molliseiska miinus 5 E-seiska A-molliseiska

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠫⠙⠊⠐⠻⠻⠀⠫⠙⠚⠎⠣⠅

⠨⠜⠐⠫⠙⠊⠐⠻⠻⠀⠫⠙⠚⠎⠣⠅

B.

F-majseiska B-duuri C-seiska F-majseiska

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠚⠊⠛⠙⠱⠺⠀⠹⠊⠓⠟⠣⠅

⠨⠜⠐⠚⠊⠛⠙⠱⠺⠀⠹⠊⠓⠟⠣⠅

C.

D-molliseiska E-molliseiska miinus 5 A-seiska D-molli

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠑⠛⠪⠑⠋⠓⠚⠀⠊⠩⠐⠙⠛⠋⠕⠣⠅

⠨⠜⠐⠑⠛⠪⠑⠋⠓⠚⠀⠊⠩⠐⠙⠛⠋⠕⠣⠅

D.

Fis-molliseiska Gis-dimiseiska E-seiska Fis-molliseiska

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠝⠕⠀⠫⠩⠳⠎⠣⠅

⠨⠜⠐⠝⠕⠀⠫⠩⠳⠎⠣⠅

E.

Fis-molliseiska Gis-molliseiska miinus 5 Cis-seiska Fis-molliseiska

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠨⠜⠸⠛⠊⠙⠛⠓⠛⠑⠚⠀⠙⠩⠸⠋⠐⠓⠊⠟⠣⠅

F.

A-majseiska Fis-molliseiska H-molliseiska E-seiska

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠹⠙⠚⠊⠋⠊⠙⠀⠱⠑⠙⠞⠣⠅

G.

E-majseiska Cis-molliseiska Fis-molliseiska H-seiska

⠀⠀⠀⠼⠙⠩⠼⠙⠲

⠨⠜⠐⠋⠑⠋⠛⠓⠛⠋⠑⠀⠆⠙⠑⠙⠚⠋⠎⠣⠅

H.

H-molliseiska E-seiska b 9 A-13 D-majseiska

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠨⠜⠸⠺⠆⠑⠛⠚⠓⠩⠋⠑⠚⠀⠐⠛⠆⠽⠮⠷⠈⠉⠓⠐⠛⠈⠉⠟⠣⠅