Tehtävä 55: Yhdistä melodiat koko tahdin yhdysmerkillä

Tässä tehtävässä on kaksi itsenäistä stemmariviä per tehtäväkohta. Tehtävänäsi on yhdistää nämä stemmat kokotahdin yhdysmerkillä yhdelle nuottiriville. Lopuksi voit halutessasi harjoitella kyseisen ”kappaleen” omalla instrumentillasi.

A.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠨⠝⠚⠑⠹⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠫⠳⠻⠫⠣⠅

B.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠊⠓⠛⠋⠛⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠸⠺⠺⠧⠹⠣⠅

C.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠊⠳⠛⠑⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠫⠹⠺⠹⠣⠅

D.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠺⠊⠓⠛⠑⠫⠣⠅
 ⠐⠻⠄⠸⠚⠳⠹⠣⠅

E.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠊⠓⠛⠋⠑⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠄⠥⠸⠳⠹⠣⠅

F.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠫⠓⠨⠙⠑⠚⠹⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠹⠫⠻⠫⠣⠅

G.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠺⠓⠨⠋⠹⠹⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠻⠄⠛⠏⠣⠅

H.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠄⠧⠐⠋⠓⠛⠑⠫⠣⠅
 ⠨⠜⠐⠹⠹⠺⠹⠣⠅