Tehtävä 56: Kirjoita melodiat omille riveilleen

Tehtävässä on kirjoitettu yhdelle nuottiriville kaksi ositusmerkillä ja osatahdin yhdysmerkillä erotettua stemmaa. Tehtävänäsi on lukea nuotit ja erotella kumpikin stemma omalle nuottirivilleen.

Esimerkki:

    ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠹⠚⠙⠨⠅⠑⠚⠹⠐⠂⠐⠻⠫⠣⠅

Vastaus:

 ⠨⠜⠨⠹⠚⠙⠑⠚⠹⠣⠅
⠨⠜⠄⠥⠐⠻⠫⠣⠅

A.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠹⠚⠊⠨⠅⠐⠓⠚⠹⠐⠂⠐⠛⠿⠵⠫⠣⠅

B.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠻⠑⠙⠨⠅⠚⠑⠹⠐⠂⠸⠻⠫⠣⠅

C.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠓⠋⠋⠨⠅⠐⠛⠑⠫⠐⠂⠸⠺⠧⠣⠅

D.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠋⠯⠯⠓⠓⠨⠅⠷⠿⠯⠵⠹⠐⠂⠸⠚⠓⠧⠣⠅

E.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠳⠨⠅⠐⠓⠛⠫⠓⠨⠙⠐⠂⠸⠺⠝⠣⠅

F.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠳⠛⠑⠫⠨⠅⠐⠳⠐⠂⠐⠋⠙⠣⠅

G.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠐⠓⠨⠅⠋⠛⠑⠫⠹⠐⠂⠐⠽⠸⠷⠭⠾⠿⠥⠣⠅

H.

   ⠼⠙⠲
 ⠨⠜⠨⠷⠮⠷⠮⠨⠅⠓⠛⠯⠵⠽⠾⠹⠐⠂⠐⠺⠓⠛⠫⠣⠅