Tehtävä 56: Kirjoita melodiat omille riveilleen

Tehtävässä on kirjoitettu yhdelle nuottiriville kaksi ositusmerkillä ja osatahdin yhdysmerkillä erotettua stemmaa. Tehtävänäsi on lukea nuotit ja erotella kumpikin stemma omalle nuottirivilleen.

Esimerkki:

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠹⠚⠙⠨⠅⠑⠚⠹⠐⠂⠐⠻⠫⠣⠅

Vastaus:

⠨⠜⠨⠹⠚⠙⠑⠚⠹⠣⠅
⠨⠜⠄⠥⠐⠻⠫⠣⠅

A.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠹⠚⠊⠨⠅⠐⠓⠚⠹⠐⠂⠐⠛⠿⠵⠫⠣⠅

B.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠻⠑⠙⠨⠅⠚⠑⠹⠐⠂⠸⠻⠫⠣⠅

C.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠓⠋⠋⠨⠅⠐⠛⠑⠫⠐⠂⠸⠺⠧⠣⠅

D.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠯⠯⠓⠓⠨⠅⠷⠛⠋⠑⠹⠐⠂⠸⠚⠓⠧⠣⠅

E.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠳⠨⠅⠐⠓⠛⠫⠓⠨⠙⠐⠂⠸⠺⠝⠣⠅

F.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠳⠛⠑⠫⠨⠅⠐⠳⠐⠂⠐⠋⠙⠣⠅

G.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠨⠅⠋⠛⠑⠫⠹⠐⠂⠐⠽⠸⠷⠭⠾⠿⠥⠣⠅

H.

   ⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠷⠮⠷⠮⠨⠅⠓⠛⠯⠑⠙⠚⠹⠐⠂⠐⠺⠓⠛⠫⠣⠅