Tehtävä 57: Lisää nuottiin tarvittavat yhdys- ja sidekaaret

Tämän tehtävän nuoteista puuttuvat kaikki side – ja yhdyskaaret. Kunkin tehtäväkohdan yläpuolella on sanallinen ohje siitä, mitkä kaaret kuhunkin tehtäväkohtaan tulee kirjoittaa. Sanalliset kuvaukset ovat siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät itse nuotissakin. Kaarien paikat on merkitty nuottiin sanamerkillä [⠜]. Sanamerkkien paikat osoittavat sinulle, mihin kohtaan erityyppiset kaaret kirjoitetaan.

A. Säekaari alkaa, säekaari päättyy, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, yhdyskaari.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠜⠋⠓⠛⠑⠐⠚⠜⠓⠻⠀⠓⠜⠛⠜⠱⠜⠹⠜⠹⠣⠅

B. Sointuyhdyskaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠳⠄⠬⠴⠜⠓⠬⠴⠛⠜⠋⠜⠑⠜⠚⠀⠝⠜⠝⠣⠅

C. Pitkä sidekaari alkaa, pitkä sidekaari päättyy, yhdyskaari

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠜⠐⠚⠐⠑⠊⠐⠙⠓⠛⠑⠜⠚⠜⠀⠺⠙⠑⠝⠣⠅

D. Lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, yhdyskaari, pitkä sidekaari alkaa, pitkä sidekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠋⠜⠛⠜⠓⠜⠊⠜⠎⠀⠜⠓⠛⠸⠚⠑⠋⠸⠚⠜⠹⠣⠅⠀

E. Säekaari alkaa, säekaari päättyy, yhdyskaari, pitkä sidekaari alkaa, pitkä sidekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠜⠐⠳⠛⠑⠋⠙⠜⠹⠜⠀⠙⠜⠚⠐⠋⠛⠸⠊⠚⠜⠹⠣⠅

F. Sointuyhdyskaari, säekaari alkaa, säekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠋⠙⠚⠙⠗⠌⠴⠜⠀⠳⠌⠴⠜⠛⠬⠑⠬⠋⠴⠜⠸⠚⠼⠹⠴⠣⠅

G. Lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, säekaari alkaa, säekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠯⠜⠛⠜⠓⠜⠊⠷⠜⠨⠙⠜⠐⠋⠜⠙⠜⠿⠑⠚⠛⠯⠐⠙⠜⠙⠣⠅