Tehtävä 7: Tunnista puolinuotit

Tunnista seuraavat puolinuotit ja kirjoita nuottinimet alapuolelle.

A. ⠝⠀⠕⠀⠟⠀⠗⠀⠕

B. ⠎⠀⠞⠀⠎⠀⠝⠀⠎⠀⠏

C. ⠏⠀⠝⠀⠞⠀⠎⠀⠕⠀⠏⠀⠝

D. ⠞⠀⠟⠀⠕⠀⠝⠀⠎⠀⠏⠀⠗⠀⠟

E. ⠕⠀⠎⠀⠏⠀⠞⠀⠟⠀⠏⠀⠝