Tehtävä 8: Tunnista nuotit

Tunnista nuotit ja kirjoita nuottinimet kirjaimin. Tehtävässä on kahdeksasosia, neljäsosia ja puolinuotteja.

A. ⠱⠀⠊⠀⠞⠀⠫⠀⠱⠀⠟

B. ⠎⠀⠞⠀⠟⠀⠫⠀⠳⠀⠹⠀⠟

C. ⠊⠀⠋⠀⠹⠀⠪⠀⠞⠀⠱⠀⠏

D. ⠹⠀⠋⠀⠕⠀⠚⠀⠹⠀⠗⠀⠻⠀⠏

E. ⠝⠀⠙⠀⠱⠀⠊⠀⠎⠀⠚⠀⠏⠀⠳